Jølsen - Åstjern

Rutenr:

296

Lengde:

6,8 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Skogsbilvei/turvei
Denne ruta starter der Åstjernvegen tar av fra Kjølvegen. Stedet heter Jølsen, og ligger 400 meter over havet. Opp hit kommer det sykkelruter fra Brandbu (rute 293/rute 294), Røykenvik (rute 297) og Jaren (rute 1003).

Vi følger Åstjernvegen som er en god skogsveg i Brandbu allmenning. Vegen er småkupert med noen svake stigninger og går i relativt åpent skogslandskap med stedvis mye reinlav. Vekselvis gran- og furuskog. Fine tyttebærtrakter.

Etter ca. fire km er vi ved Elvekroken i Eggeelva. Her kommer skogsvegen fra Hennung (rute 290 går gjennom Sytjernsdalen til Trevatn stasjon). Eggeelva renner ut fra Åstjernet og ned til Brandbu. På venstre side ser vi Østerfallhaugen. På turen videre passerer vi et stort fordyrkingsfelt på Kommerikemyrene, like nedenfor den nedlagte setra Kommerike. Snart ser vi Åstjern. Fra starten i 400 meters høyde er vi nå ca. 580 meter over havet.

Det går sykkelruter videre i flere retninger. Vi når Einavoll i rute 291, mens rute 300 fører oss vestover og videre mot sør - ned til Bleiken. Sykler vi i samme retning, kan vi etter en stund ta av nordover, og komme til Sønstebygrenda (rute 288). Tar vi traktorvegen opp til Vatningsbakken og fortsetter mot høgre, kommer vi tilbake til stedet der vi startet (rute 951Kjølvegen). Tar vi til venstre i Kjølvegen, kan vi komme til Lygna (rute 302).
Med

Foto: Rune Resset, 01.08.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jølsen 400 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Jølsen

Moh

400 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere