Jølsen - Åstjern

Rutenr:

296

Lengde:

6,8 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne ruta starter der Åstjernvegen tar av fra Kjølvegen. Stedet heter Jølsen, og ligger 400 meter over havet. Opp hit kommer det sykkelruter fra Brandbu (rute 293/rute 294), Røykenvik (rute 297) og Jaren (rute 1003).

Vi følger Åstjernvegen som er en god skogsveg i Brandbu allmenning. Vegen er småkupert med noen svake stigninger og går i relativt åpent skogslandskap med stedvis mye reinlav. Vekselvis gran- og furuskog. Fine tyttebærtrakter.

Etter ca. fire km er vi ved Elvekroken i Eggeelva. Her kommer skogsvegen fra Hennung (rute 290 går gjennom Sytjernsdalen til Trevatn stasjon). Eggeelva renner ut fra Åstjernet og ned til Brandbu. På venstre side ser vi Østerfallhaugen. På turen videre passerer vi et stort fordyrkingsfelt på Kommerikemyrene, like nedenfor den nedlagte setra Kommerike. Snart ser vi Åstjern. Fra starten i 400 meters høyde er vi nå ca. 580 meter over havet.

Det går sykkelruter videre i flere retninger. Vi når Einavoll i rute 291, mens rute 300 fører oss vestover og videre mot sør - ned til Bleiken. Sykler vi i samme retning, kan vi etter en stund ta av nordover, og komme til Sønstebygrenda (rute 288). Tar vi traktorvegen opp til Vatningsbakken og fortsetter mot høgre, kommer vi tilbake til stedet der vi startet (rute 951Kjølvegen). Tar vi til venstre i Kjølvegen, kan vi komme til Lygna (rute 302).
Med hest og vogn på Åstjern

Foto: Rune Resset, 01.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Lygna - Åstjern 8,7 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Jaren - Jølsen 8,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Einavoll - Åstjern 8 km Skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Åstjern - Sønstebygrenda 10,5 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Lygna - Åstjern

Lengde

8,7 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Jaren - Jølsen

Lengde

8,1 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde

3,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Einavoll - Åstjern

Lengde

8 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Åstjern - Sønstebygrenda

Lengde

10,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jølsen 400 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Jølsen

Moh

400 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Blokkhusrunden 11,4 km Skitur Åstjern - Åstjern
Elkensæterrunden 13 km Skitur Åstjern - Åstjern
Panoramaløypa 8,9 km Skitur Åstjern - Åstjern
Rundt Kvitingen fra Åstjern 49 km Sykkeltur Åstjern - Åstjern

Blokkhusrunden

Lengde

11,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Elkensæterrunden

Lengde

13 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Panoramaløypa

Lengde

8,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Rundt Kvitingen fra Åstjern

Lengde

49 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Åstjern

Til

Åstjern

Gå til turen

Samarbeidspartnere