Eidstugua - Trevatn stasjon

Rutenr:

511

Lengde:

1,5 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Ruta starter ved Eidstugua på vegen Trevatn - Fall og følger denne vestover til første vegkryss. Her går rute 509 videre rett fram langs østsida av Trevatna, til Vassenden.

Vi tar ned til venstre på Sandbekkvegen, og kommer straks fram til en parkeringsplass like ved Trevatn stasjon. Ved stasjonen er det en trivelig raste- og badeplass.

Her fortsetter rute 290 gjennom Sandbekkdalen og Sytjernsdalen til Hennung og Åstjern. Rute 510 går forbi Skrukli stasjon til Vassenden, altså på vestsida av vatnet.
Ved Eidstugua

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 04.06.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sønstebygrenda - Eidstugua 9,1 km Skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Eina - Eidstugua 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Trevatn stasjon - Vassenden 9,6 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Vassenden - Skrukli stasjon - Trevatn stasjon 14,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gjøvik, Toten og Land

Sønstebygrenda - Eidstugua

Lengde

9,1 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Eina - Eidstugua

Lengde

5,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Trevatn stasjon - Vassenden

Lengde

9,6 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vassenden - Skrukli stasjon - Trevatn stasjon

Lengde

14,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Eidstugua 407 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Trevatn stasjon 386 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land

Eidstugua

Moh

407 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Trevatn stasjon

Moh

386 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Samarbeidspartnere