Eidstugua - Trevatn stasjon

Rutenr:

511

Lengde:

1,5 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Offentlig vei
Ruta starter ved Eidstugua på vegen Trevatn - Fall og følger denne vestover til første vegkryss. Her går rute 509 videre rett fram langs østsida av Trevatna, til Vassenden.

Vi tar ned til venstre på Sandbekkvegen, og kommer straks fram til en parkeringsplass like ved Trevatn stasjon. Ved stasjonen er det en trivelig raste- og badeplass.

Her fortsetter rute 290 gjennom Sandbekkdalen og Sytjernsdalen til Hennung og Åstjern. Rute 510 går forbi Skrukli stasjon til Vassenden, altså på vestsida av vatnet.
Ved

Foto: Eivind Molde, 04.06.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Eidstugua 430 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Trevatn stasjon 386 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land

Eidstugua

Moh

430 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Trevatn stasjon

Moh

386 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Samarbeidspartnere