Hennung

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

397
Hennung er et lite grendesamfunn som har vært bebodd langt tilbake i tid.
Grenda strekker seg 2,5 km nord/sør, og på det meste var det 15 bruk med mjølkeproduksjon her. Hennung var et samfunn som stod samlet slik at fra 1915 fikk grenda sin egen skole. Den ble nedlagt i 1955.
Driftige bønder opparbeidet seg nye og større jorder. På Grønthøl gikk 5-6 gardbrukere sammen om fellesdrift. I dag er det ingen gårder med mjølkeproduksjon på Hennung, og bare to driver med sauer. Bosetningen er nå på 90 personer mot 120 for noen år tilbake.

Det var mange arbeidsplasser i skogen og på de to sagbrukene som var i grenda. Ei av sagene fra 1921 er fortsatt i drift og driver med leigeskur.
Grenda har egen jernbanestasjon, Hennung stasjon fra 1943, nå nedlagt. Jernbanen hadde et sidespor fra 1923 bort til "Rampa" ved det nederste sagbruket for opplasting.

Grenda hadde også egen forretning som ble nedlagt på 1960-tallet. Skolehuset fungerer nå som et godt grendehus, driftet av Hennung Vel.

Skarpen gård har et gårdsmuseum med gamle gjenstander som kan sees på bestilling.
Fra og med 11. juni 2006 sluttet Gjøvikbanens tog å stoppe ved Hennung. Nærmeste togstasjon ble da Bleiken.

Den permanente bosettingen i bygda Hennung har nok vært svært sporadisk inntil nyrydninger som for eksempel Tømte, Sevaldrud, Smedbøle, Kveen, Ladderud, Skarpen og Nyhus så dagens lys først i tiden etter 1700.
Snart fremme!

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 15.08.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Østerfallhaugen 590 Topp, ås Hadelandsåsene
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene

Østerfallhaugen

Moh

590 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere