Einavoll

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Moh:

400
Veikryss med en liten parkeringsplass i sydenden av Einafjorden. Selve Einavollen ligger litt oppe i skråningen (ca. 430 moh.). Plassen Einavollen har vart et lite småbruk med fastboende fram til 1960-åra. Deler av småbruket ble tilplantet med gran i 1962 og er i dag en fin kulturskog.
Vinterlig ved Einavoll

Foto: Rune Resset, 31.10.2008

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen] 9 km Skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Einavoll - Eina 15,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Sauengmyrene 6,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Mjørlund 5,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Helgedalen 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land

Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen]

Lengde

9 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Einavoll - Eina

Lengde

15,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Einavoll - Sauengmyrene

Lengde

6,5 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Einavoll - Mjørlund

Lengde

5,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Einavoll - Helgedalen

Lengde

6,4 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Einafjorden 398 Vann, tjern Gjøvik, Toten og Land
Fellessætra 590 Nedlagt plass, seter, koie Hadelandsåsene
Korssæterhaugen 582 Topp, ås Hadelandsåsene
Kjølvegen 670 Vei Hadelandsåsene
Korssætersvingen 560 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Einafjorden

Moh

398 m

Type

Vann, tjern

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Fellessætra

Moh

590 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Korssæterhaugen

Moh

582 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Kjølvegen

Moh

670 m

Type

Vei

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Korssætersvingen

Moh

560 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere