Tomter - Mjær - Ytre Enebakk

Rutenr:

908

Lengde:

8,3 km

Område:

Sørmarka

Type:

Offentlig vei
Dette er en sykkelrute som går nordøstover på landeveien fra Tomter. Fra krysset ved stasjonen sykler du inn på Enebakkveien (fylkesvei 120), og den skal du følge helt til du er framme. Det er ikke gang- og sykkelvei her, men det er vanligvis heller ikke så stor trafikk langs denne veien.

Første halvdelen av ruta går gjennom skogen langs Hobølelva. Det er svak stigning fram til vannet Mjær. Her endrer landskapet karakter, og turen går videre langs gårdene ved vannet. Fra Hobøl i Østfold sykler du inn i Enebakk kommune i Akershus, og ved grensen er det rasteplass og informasjon om turmulighetene i området. Oppe til venstre ligger Mjærskogkollen, den høyeste åsen i Sørmarka.

Ruta ender ved Tangen bru i Ytre Enebakk. Herfra kan du enten sykle videre på fylkesvei 120 (rute 847 til Larsbraaten, rute 1010 til Holmetjernet eller rute 285 til Kirkebygda), eller du kan ta til venstre på fylkesvei 155, og fortsette turen i retning Durud (rute 286) eller Ski (rute 526).
Tomter

Foto: Eivind Molde, 25.09.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Tomter 98 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Ytre Enebakk 115 Innfallsport (parkering) Østmarka

Tomter

Moh

98 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Ytre Enebakk

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere