Tomter - Mjær - Ytre Enebakk

Rutenr:

908

Lengde:

8,3 km

Område:

Sørmarka

Type:

Dette er en sykkelrute som går nordøstover på landeveien fra Tomter. Fra krysset ved stasjonen sykler du inn på Enebakkveien (fylkesvei 120), og den skal du følge helt til du er framme. Det er ikke gang- og sykkelvei her, men det er vanligvis heller ikke så stor trafikk langs denne veien.

Første halvdelen av ruta går gjennom skogen langs Hobølelva. Det er svak stigning fram til vannet Mjær. Her endrer landskapet karakter, og turen går videre langs gårdene ved vannet. Fra Hobøl i Østfold sykler du inn i Enebakk kommune i Akershus, og ved grensen er det rasteplass og informasjon om turmulighetene i området. Oppe til venstre ligger Mjærskogkollen, den høyeste åsen i Sørmarka.

Ruta ender ved Tangen bru i Ytre Enebakk. Herfra kan du enten sykle videre på fylkesvei 120 (rute 847 til Larsbraaten, rute 1010 til Holmetjernet eller rute 285 til Kirkebygda), eller du kan ta til venstre på fylkesvei 155, og fortsette turen i retning Durud (rute 286) eller Ski (rute 526).
Tomter stasjon
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 25.09.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Ytre Enebakk - Holmetjernet 6,5 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka
Tomter - Breimosan - Vientjern 6,5 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Sørmarka
Ytre Enebakk - Larsbraaten 5 km Offentlig vei Østmarka
Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda 8,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Østmarka

Ytre Enebakk - Holmetjernet

Lengde 6,5 km Område Østmarka Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Tomter - Breimosan - Vientjern

Lengde 6,5 km Område Sørmarka Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Ytre Enebakk - Larsbraaten

Lengde 5 km Område Østmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda

Lengde 8,4 km Område Østmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Tomter 98 Innfallsport (parkering) Sørmarka
Ytre Enebakk 115 Innfallsport (parkering) Østmarka

Tomter

Moh

98 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Ytre Enebakk

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Gaupesteinmarka rundt 42,3 km Sykkeltur Tomter - Tomter
I variert landskap fra Ytre Enebakk 41,6 km Sykkeltur Ytre Enebakk - Ytre Enebakk

Gaupesteinmarka rundt

Lengde

42,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Tomter

Til

Tomter

Gå til turen

I variert landskap fra Ytre Enebakk

Lengde

41,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ytre Enebakk

Til

Ytre Enebakk

Gå til turen

Samarbeidspartnere