Ytre Enebakk - Larsbraaten

Rutenr:

847

Lengde:

5 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei
Dette er en rute som følger Lillestrømveien (Fv 120) østover. Den starter ved Tangen bru i Ytre Enebakk, i nordenden av vannet Mjær, som ligger under Mjærskaukollen, den høyeste åsen i Sørmarka. Etter 500 meter går det en vei opp til venstre. Den er starten på rute 1010 til Holmetjernet, men du fortsetter rett frem.

300 meter senere kommer du til et veidele, der rute 285 går inn til venstre i retning Roligheta og Kirkebygda. Også her skal du følge hovedveien (rett frem).

Du har til nå hatt en gang- og sykkelvei å sykle på, men etter snaut to kilometer fra start er det slutt på denne. Rundt deg har du gårder og åkre, men en kilometer senere domineres omgivelsene av skog. Det blir noe stigning, men ingen bratte bakker frem til du kommer til krysset rett sør for Larsbraaten. Her tar du til venstre og sykler de siste 200-300 meterne inn til Larsbraaten.

Vil du videre herfra i samme retning, triller du ned til Lillestrømveien igjen og sykler nordøstover til Kirkebygdarute 283.
Sommerstille på Larsbraaten

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.06.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ytre Enebakk - Holmetjernet 6,5 km Østmarka Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Kirkebygda - Larsbraaten 4 km Østmarka Offentlig vei
Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda 8,4 km Østmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Ytre Enebakk - Durud 5,3 km Østmarka Offentlig vei

Ytre Enebakk - Holmetjernet

Lengde

6,5 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Kirkebygda - Larsbraaten

Lengde

4 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ytre Enebakk - Roligheta - Kirkebygda

Lengde

8,4 km

Område

Østmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Ytre Enebakk - Durud

Lengde

5,3 km

Område

Østmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Larsbraaten 182 Stue, hytte (andre) Østmarka
Ytre Enebakk 115 Innfallsport (parkering) Østmarka

Larsbraaten

Moh

182 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Østmarka

Gå til sted

Ytre Enebakk

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere