Mjærskogkollen

Type:

Topp, ås

Område:

Sørmarka

Moh:

300
Mjærskogkollen i Enebakk kommune er Sørmarkas høyeste ås. Det går stier opp til toppen, blant annet fra Bråtan.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Gaupestein 220 Generelt stedsnavn Sørmarka
Ytre Enebakk 115 Innfallsport (parkering) Østmarka
Bråtan 153 Stue, hytte (andre) Sørmarka
Gaupesteinhytta 213 Stue, hytte (andre) Sørmarka

Gaupestein

Moh

220 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Sørmarka

Gå til sted

Ytre Enebakk

Moh

115 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Bråtan

Moh

153 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Gaupesteinhytta

Moh

213 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere