Krokhol - Siggerud

Rutenr:

348

Lengde:

3,6 km

Område:

Østmarka

Type:

Offentlig vei og trillesti/løypetrasé
Denne ruta knytter sammen nettet av sykkelruter i Østmarka (via rute 218) og Sørmarka. Ved riksveien, rett overfor innkjøringen til parkeringsplassen på Krokhol, går det en vei innover i skogen, mot sørvest. Den skal du følge i ca 400 meter. Så tar du til venstre over ei bru, og fortsetter på stien.

I vel en kilometer framover er det en del stigning - fra fra vel 140 til ca 170 meter over havet. Du sykler delvis på sti, delvis på det vi kan kalle for en delvis gjengrodd traktorvei. Etter ca 1,7 kilometer deler stien seg, du holder til venstre her, og det begynner å gå nedover. Ca 2,2 kilometer fra start er du igjen tilbake på skogsbilvei, og ganske umiddelbart kommer du fram til krysset ved Brusaga.

Her går rute 346 til venstre mot Rud. Du holder til høyre i dette veidelet, og straks oppgraderes veistandarden nok en gang - til asfalt. Ved enden av Brusagavegen tar du til venstre, krysser Siggerudvegen, passerer busstoppet og er dermed framme i krysset mellom Vevelstadvegen og Gamle Siggerudveg, rett nedenfor Siggerud kirke. På den andre siden av idrettsplassen, ved Siggerudhallen, starter skiløypene vinterstid.

Fra Siggerud kan du velge mellom rute 473 via Skeidarkollen til Ski, rute 347 til Langhus, rute 354 til Kloppa og rute 349, som fører deg til Sandbakken, som i likhet med startstedet ligger i Østmarka.
Siggerudtangen

Foto: Eivind Molde, 23.06.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Krokhol 145 Innfallsport (parkering) Østmarka
Siggerud 135 Innfallsport (parkering) Sørmarka

Krokhol

Moh

145 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Østmarka

Gå til sted

Siggerud

Moh

135 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Sørmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere