Østmarka

Føremelding

Krokhol - 01. februar 2023 kl. 08:17

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -3 til -1 grader.
Vær: Lettskyet .
Snødybde: 12-50 cm. 2 det siste døgnet.
Smøretips: Fiolett extra

Vi har fått litt påfyll av snø, det bedrer forholdene i tidligere kjørte løyper. Krokholveien ble preparert i går, frest bort bøss og is fra løypa, isete og glatt frem til bommen, deretter bedrer forholdene seg veldig. Med siste snøfall i sporet er det ok føre her. Drivplassen og en runde i Bjerkeskogen ble kjørt på nytt, fra bommen ved saghytta er det isete og gjennomslag til noe bar bakke. Jo lengre inn på veiene, jo bedre er løypene. Terrengløypene har lite tele, så vi transporterte maskin på henger. Maskin blir stående i Enebakk til Torsdag, hvor vi preparerer opp tidligløypene på Bjerke og drivplassen på nytt, før vi flytter maskinen tilbake til Krokhol mot helgen. Sjekk status for preparerte løyper i appen iMarka. Det er tynt med snø flere steder, så ta et skipar som tåler en ripe eller to. Mildvær og regn tidligere gjør at løyper i terrenget har mange åpne, våte partier som krysser løypa. Her trenger vi påfyll av snø, men mange av strekningene er fullt fremkommelige med litt forsiktighet. Enkelte strekninger blir ikke preparert før nytt snøfall. Bysetermåsan-Durud-Grusbakken-Vasatjern, feks. Ta et skipar som tåler en ripe eller to. Isen har lagt seg på de fleste vannene, men det er stor variasjon i iskvalitet. Med varmegrader de siste dagene er overvannet tilbake, mye av snøen er smeltet til sørpe, stadig flere oshull dukker opp. Dårlig is der bekker renner ut og inn og flere steder langs land. Flere vann har fortsatt ikke farbar is. Mosjøen er åpen i nord mot Tonevann.

Marikollen - 27. januar 2023 kl. 19:22

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: -2 til -5 grader.
Vær: Lett overskyet.
Snødybde: 10-45 cm. 0 det siste døgnet.

Det er kjørt med stormaskin fra Marikollen via Åmotdammen til Brudalen. Videre opp Brudalen via Setertjernstua og over til Myrdammen. Det er rufsete forhold fra Åmotdammen og til Brudalen. Videre opp i høyden er det ganske gode forhold selv om det stedvis kan være litt lite snø enkelte steder. Lysløypa i Marikollen har gode forhold. Inngangen til Brudalen fra Marikollen er stengt grunnet hogst.

Rustadsaga - 27. januar 2023 kl. 14:11

Meldt inn av Oslo kommune, Bymiljøetaten

Temperatur: -5 til 1 grader.
Vær: Pent.
Snødybde: 7-40 cm. 0 det siste døgnet.
Smøretips: universalklister

Flotte forhold i hovedløypene i Østmarka som er preparert i går og i dag. Og løypene står seg godt, så dette blir en kjempehelg for skitur! Løypene som går på vei er overraskende fine. I terrengløypene til Sandbakken og Vangen har tidligere mildvær gjort at det er noen få åpne partier som krysser løypa, men det aller meste er spadd igjen og generelt bra føre. Vangenrunden er skuterkjørt og har noen litt kronglete partier, men er absolutt fremkommelig for turløperen. God tur!

Losby - 23. januar 2023 kl. 13:55

Meldt inn av Markaskolen for Skiforeningen

Temperatur: 0 til -4 grader.
Vær: Overskyet.
Snødybde: 20-40 cm. 0 det siste døgnet.

Losbyvassdraget er kjørt og sporsatt. Det er fortsatt noe gjennomslag av vann enkelte steder. Det er viktig å følge løype og stikker da isen er svært dårlig enkelte steder utenfor løypene.

Skogsdrift i Østmarka

Losby: Veien brøytes mellom Askslora og Skålsjøen.
Enebakk: Veien brøytes mellom Omberg og Holstad.

NB: Lysene i lysløypene i Oslomarka vil denne vinteren slås av kl. 22, en time tidligere enn normalt. Det vil heller ikke bli satt på lys på morgenene. Les mer om Oslo kommunes strømsparetiltak her.

Om Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Løypepreparering

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Steder i Østmarka

Steder Moh Type Område
Abildsø 110 Generelt stedsnavn Østmarka
Alfaset 110 Generelt stedsnavn Østmarka
Badstudalen 248 Generelt stedsnavn Østmarka
Barlindåsen 398 Topp, ås Østmarka
Bikkjetjerna 234 Vann, tjern Østmarka
Bindingsvannet 172 Vann, tjern Østmarka
Bjønnebete 315 Generelt stedsnavn Østmarka
Bjønnåsen 396 Topp, ås Østmarka
Bjørntjernet 223 Vann, tjern Østmarka
Blåtjern 248 Vann, tjern Østmarka

Abildsø

Moh

110 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Alfaset

Moh

110 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Badstudalen

Moh

248 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Barlindåsen

Moh

398 m

Type

Topp, ås

Område

Østmarka

Gå til sted

Bikkjetjerna

Moh

234 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Bindingsvannet

Moh

172 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Bjønnebete

Moh

315 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Østmarka

Gå til sted

Bjønnåsen

Moh

396 m

Type

Topp, ås

Område

Østmarka

Gå til sted

Bjørntjernet

Moh

223 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Blåtjern

Moh

248 m

Type

Vann, tjern

Område

Østmarka

Gå til sted

Turer i Østmarka

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Innom Mariholtet og Losby 18 km Sykkeltur Ellingsrud - Sørlihavna
På ski til Gullsmeden 10,2 km Skitur Østmarksetra - Østmarksetra
Rundt Haukåsen 13,3 km Sykkeltur Furuset - Haugerud
Rundt hele Østmarka 89,3 km Sykkeltur Lillestrøm - Lillestrøm
Sørover fra Skårer 11,6 km Sykkeltur Sørlihavna - Bjønnebete

Innom Mariholtet og Losby

Lengde

18 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ellingsrud

Til

Sørlihavna

Gå til turen

På ski til Gullsmeden

Lengde

10,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Østmarksetra

Til

Østmarksetra

Gå til turen

Rundt Haukåsen

Lengde

13,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Furuset

Til

Haugerud

Gå til turen

Rundt hele Østmarka

Lengde

89,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lillestrøm

Til

Lillestrøm

Gå til turen

Sørover fra Skårer

Lengde

11,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sørlihavna

Til

Bjønnebete

Gå til turen

Stuer i Østmarka

Stuer Område Ansvarlig Moh
Grønmo kafé Østmarka Grevestua AS 160 m
Sandbakken Østmarka Oslo kommune 195 m
Østmarkskapellet Østmarka Diverse 219 m
Losby gårdskafé Østmarka Diverse 190 m
Setertjernstua Østmarka Diverse 260 m
Skullerudstua Østmarka Skiforeningen 130 m
Mariholtet Østmarka Oslo kommune 200 m
Bøvelstad Østmarka DNT 200 m
Dølerud Østmarka DNT 180 m
Fiskelaushytta Østmarka DNT 253 m

Grønmo kafé

Område

Østmarka

Ansvarlig

Grevestua AS

Moh

160 m

Gå til stuen

Sandbakken

Område

Østmarka

Ansvarlig

Oslo kommune

Moh

195 m

Gå til stuen

Østmarkskapellet

Område

Østmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

219 m

Gå til stuen

Losby gårdskafé

Område

Østmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

190 m

Gå til stuen

Setertjernstua

Område

Østmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

260 m

Gå til stuen

Skullerudstua

Område

Østmarka

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

130 m

Gå til stuen

Mariholtet

Område

Østmarka

Ansvarlig

Oslo kommune

Moh

200 m

Gå til stuen

Bøvelstad

Område

Østmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

200 m

Gå til stuen

Dølerud

Område

Østmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

180 m

Gå til stuen

Fiskelaushytta

Område

Østmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

253 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere