Stryken - Trehørningen

Rutenr:

190

Lengde:

12,2 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Skogsbilvei/turvei
Fra Stryken sykler du først sørover på østsiden av Strykenvannet. Like før en jernbaneundergang tar du av fra bilveien, inn til høyre. Du krysser Hakadalselva, passerer riksvei 4 - og ca. tre kilometer herfra, etter at du har passert Kongsvangskog og Jenserud, begynner "klatreturen" opp lia under Elneshøgda.

I vel tre kilometer fra Jenserud stiger veien fra 250 til 370 moh. En kilometer før toppen går rute 193 til venstre, ned lia til Elnes. Du fortsetter rett fram og passerer plassen Bakken. Når motbakkene er tilbakelagt, befinner du deg i et kryss der en vei går inn til venstre - til plassene Magobråtan og Kroksund. Her skal du videre rett fram (kanskje etter en avstikker inn dit?).

Resten av sykkelruta går i tilnærmet flatt terreng. Du beveger deg nå i et område med mange vann. Det første er Nordvannet, der det går en kort avstikker opp til den tidligere finneplassen Mago. Straks passerer du Anderstjern, med det nordre på høyre side og det søndre på venstre.

Like etter tjernet kommer du til et veidele der rute 192 går til høyre mot Hakkloa gård og Store Sandungen. Her svinger du til venstre, mot sørøst. Du har nå Trehørningen på høyre side, og kommer snart fram til Trehørningen gård.

I krysset like etter gården har du to valg videre: til venstre mot Hakadal (rute 131) og til høyre i retning Gørjahytta og Kikutstua (rute 220).
Ro,

Foto: Erik Unneberg, 27.07.2013

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Stryken 239 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord
Trehørningen gård 367 Markaplass Nordmarka nord

Stryken

Moh

239 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Trehørningen gård

Moh

367 m

Type

Markaplass

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere