Anderstjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

365
To tjern som ligger hver sin kommune. Det nordre ligger i Nittedal, mens det søndre ligger i Oslo. Det går både skogsbilvei og skiløyper forbi tjernene. Løypene går mot Stålmyra, Trehørningen eller Mago. Tidligere hadde Anderstjernene utløp østover mot Nordvannet og Nittedal, men på begynnelsen av 1900-tallet ble vannveien omdirigert sydover mot hovedstaden som trengte mer vann. Fra det søndre tjernet går den første av mange tunneler sydover.
Anders' kremløype
Foto: Nina Didriksen, 23.01.2010

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Nordvannet 361 Vann, tjern Nordmarka nord
Mago 392 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Måsjøen 392 Vann, tjern Nordmarka nord
Kroksund 389 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Trehørningen 360 Vann, tjern Nordmarka nord

Nordvannet

Moh

361 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Mago

Moh

392 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Måsjøen

Moh

392 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Kroksund

Moh

389 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Trehørningen

Moh

360 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere