Magobråtan

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Nordmarka nord

Moh:

365
I nyere tid er denne plassen også kjent som bare Bråtan, og fra gammelt av ble den bl.a. kalt Elnesbråtan og og Nordvannsbråtan.

Plassen ligger meget idyllisk til langs en blindvei som tar av fra Elnes-Mago veien og ender ved Kroksund, en annen plass i dette området.
Beliggenheten fører naturlig nok til at det ikke er mye trafikk av mennesker i området.

Plassen var opprinnelig i privat eie, men ble solgt til baron Herman Wedel Jarlsberg midt på 1800-tallet.

Interessante skildringer av dagliglivet på Magobråtan finner vi i Egil Collett Aabel sin bok "Nordmarksfolk". I kapittelet "De gamle forteller" skildrer Amailie Olsen hvordan det var å vokse opp på Magobråtan på alutten av 1800-tallet.

De siste fastboende flyttet fra plassen tidlig på 1970-tallet. Det var Dagny og Ingvald Olsen, og siden har plassen vært brukt som feriested. De velholdte husene tyder på flittig bruk.
Magobråtan

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.07.2007

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mago 392 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Kroksund 389 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Nordvannet 361 Vann, tjern Nordmarka nord
Elneshøgda 429 Topp, ås Nordmarka nord
Elvann 341 Vann, tjern Nordmarka nord

Mago

Moh

392 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Kroksund

Moh

389 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Nordvannet

Moh

361 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Elneshøgda

Moh

429 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Elvann

Moh

341 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere