Grua - Kalven

Rutenr:

749

Lengde:

3,5 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Offentlig vei
Vi starter ved Grua stasjon og tar gang- og sykkelvegen sørover til jernbaneundergangen. Vi fortsetter sørover på Sagvegen, og er straks framme ved Myllavegen, der vi tar til høgre. Vi sykler vestover i boligfeltet til vegkryss - her slutter sykkelvegen. Rute 256 fortsetter oppover til Mylla, mens vi tar Sveavegen (asfalt) opp til høgre, nordover. Etter 1,5 km er vi på toppen av bakken ved ferist, og fortsetter på Sveavegen til vegkryss.

I dette vegkrysset rett sør for Kalven er du framme ved Oppenvegen, og her slutter ruta. Du kan ta Oppenvegen mot høgre og da komme til enten Roa eller Kalvsjøtjernet på henholdvis rute 745 og rute 331. Ved å sykle til venstre, kan du velge mellom Mylla (rute 746) og Trantjern (rute 744).
Siste sjekk

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.06.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Grua - Mylla 5 km Nordmarka nord Offentlig vei
Roa - Kalven 4,1 km Nordmarka nord Offentlig vei
Grua - Roa 5,2 km Nordmarka nord Offentlig vei
Grua - Bjørgeseter 4,3 km Nordmarka nord Offentlig vei
Trantjern - Kalven 8 km Nordmarka nord Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Grua - Mylla

Lengde

5 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Roa - Kalven

Lengde

4,1 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grua - Roa

Lengde

5,2 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Grua - Bjørgeseter

Lengde

4,3 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Trantjern - Kalven

Lengde

8 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Grua 371 Innfallsport (parkering) Nordmarka nord
Kalven 484 Vann, tjern Nordmarka nord

Grua

Moh

371 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Kalven

Moh

484 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Samarbeidspartnere