Trantjern - Kalven

Rutenr:

744

Lengde:

8 km

Område:

Nordmarka nord

Type:

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Trantjern ligger noen hundre meter sørvest for det store vannet Mylla, og det er i veikrysset mellom disse vannene denne ruta starter. Du starter med å sykle en halv kilometer nordvestover i stigende terreng, og passerer da to skogsbilveier som kommer inn fra venstre. Hvis du hadde tatt den første, ville du kommet til den vakre Sinnerseter etter 300 meter, mens du ville komme et stykke på vei mot Lamannshaugen (705 moh.) hvis du hadde syklet på den andre veien.

Du fortsetter imidlertid rett frem her, og har fin utsikt over Mylla. Du har gården Vestenden på høyre hånd og Helgehaugen (705 moh.) på venstre. Stigningene fortsetter, men etter å ha syklet én kilometer fra start, er du på rutas høyeste punkt (ca. 580 moh.) . Her er det et veikryss hvor du skal skarpt til høyre, ned mot Mylla. Fra venstre kommer rute 194 fra Olum inn.

Når du nærmer deg vannet, går skogsbilveien over til å bli trillesti, og på den fortsetter du forbi gården Brattholt. Dermed er du tilbake på skogsbilvei, og en kilometer senere, etter noe stigning ved Brattvoll, kommer du til et nytt veidele. Her skal du rett frem, for veien til høyre er fortsettelsen på rute 187 til Mylla, en rute som så langt har gått i samme trasé som vår rute.

Følg så veien forbi Putthaug og Vollmyra, som du har på høyre hånd. Ved Vollmyra går veien til Volla opp til venstre, men du holder stø kurs videre østover på Vollavegen. Nedre Karlstjernet dukker opp på høyre side av veien, og 1,6 kilometer senere er du ved nordenden av Svea. Her går rute 746 sørover mot Mylla dam, men du skal fortsette Sveavegen rett frem 170 meter til veikrysset sør for Kalven. Der møtes Sveavegen og Oppenvegen, og markerer endepunktet for vår rute.

Dette krysset er knutepunkt for flere ruter, så du har noen valg for hvor du vil sykle videre. Et forslag er å fortsette på Oppenvegen, nordover til Kalvsjøtjernet (rute 331). Du vil også starte nordover hvis du vil til Roa (rute 745). Til høyre (Sveavegen) går rute 749 til Grua.
Ved Brattholt

Foto: Erik Unneberg, 27.10.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Trantjern - Kalvedalen 3,7 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka nord
Roa - Kalven 4,1 km Offentlig vei Nordmarka nord
Olum - Trantjern 6,1 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka nord
Mylla - Brattholt - Trantjern 7,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Nordmarka nord

Trantjern - Kalvedalen

Lengde

3,7 km

Område

Nordmarka nord

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Roa - Kalven

Lengde

4,1 km

Område

Nordmarka nord

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Olum - Trantjern

Lengde

6,1 km

Område

Nordmarka nord

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Mylla - Brattholt - Trantjern

Lengde

7,1 km

Område

Nordmarka nord

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kalven 484 Vann, tjern Nordmarka nord
Trantjern 520 Vann, tjern Nordmarka nord

Kalven

Moh

484 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Trantjern

Moh

520 m

Type

Vann, tjern

Område

Nordmarka nord

Gå til sted