Rundtur fra Grua

Sølvtjernet

Foto: Haavard Martinsen, 12.07.2002

Turinformasjon

Lengde:

93 km

Område:

Nordmarka nord

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Praktisk og enkelt: turen starter og slutter på samme sted, så er du avhengig av bil, kan du la den stå parkert på Grua. Det går også tog til Grua.

Turen fører deg rundt i store deler av Nordmarka nord. Du kommer også en sveip innom den sørlige delen av Nordmarka, og likeså Romeriksåsene. Og det er der du starter - med tøffe tak opp lia mot øst, fra ca 375 til 560 meters høyde. Så går det nedover igjen, til Harestua. Du skal nå videre sørover til Stryken, og derfra på skrå opp lia mot Mago, derfra i lett terreng til Trehørningen og Kikut. Her er det mat og drikke å få kjøpt.

Nå setter du kursen rett nordover. Turen går langs Hakkloa og Store Sandungen, hvor du tar av mot venstre ved Sandungskalven. Etter Sandungen gård er det igjen tid for litt stigning - et par høydedrag skal forseres når du nå fortsetter turen mot Katnosa og Gjerdingen.

Du følger Gjerdingens bredd vestover på nordsiden - du kommer inn i Kalvedalen, og videre til Trantjern og Mylla. Nå kan du selvsagt velge den vanligste, og enkleste, veien langs sørsiden. Men vårt turforslag går ut på å ta seg fram til Mylladammen langs nordsiden. Litt trillesti venter, før du kan sykle siste etappe på asfalt ned bakkene til Grua.

God tur!

Samarbeidspartnere