Steinssletta - Kalkverket

Rutenr:

1036

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Dette er en flat sykkelrute som går i det fruktbare kulturlandskapet på Steinssletta. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden, blant annet Halvdanshaugen, som du har på høyre hånd snaut 400 meter fra sykkeltraseen. Den har navn etter Halvdan Svarte, som etter sagnet skal ha hodet sitt begravet der.

Starten går fra krysset mellom Selteveien og E16. Det første stykket går på gang- og sykkelvei langs E16, men når du kommer til Vollgata, tar du til høyre og fortsetter nordøstover. Det går litt oppover etter hvert, men det er ikke bratt. Til høyre er det fagre åkre, mens du har skog til venstre. Der er det en ås, og en stor del av den utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. Her er det en særegen kalkfuruskog.

Rett etterpå kommer du til veikrysset nordøst for Burudåsen. Her ved Kalkverket møter du Åsaveien. Ruta ender her, men du kan fortsette syklingen mot enten Åsa ved å svinge til høyre på rute 574, eller du kan ta til venstre mot Klekkenrute 829, eventuelt til Botilrudrute 1018.
Infoskilt på Burudåsen
Foto: Morten Synstelien, 27.05.2018

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Klekken - Kalkverket 6,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Steinssletta - Botilrud 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Kalkverket - Åsa 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Vik - Steinssletta 2,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Mo gård - Steinssletta 3,4 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Klekken - Kalkverket

Lengde 6,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steinssletta - Botilrud

Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Kalkverket - Åsa

Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde 2,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Mo gård - Steinssletta

Lengde 3,4 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Kalkverket 102 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Steinssletta 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Kalkverket

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinssletta

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Over Steinssletta og Mosmoen 14,3 km Sykkeltur Steinssletta - Steinssletta

Over Steinssletta og Mosmoen

Lengde

14,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Steinssletta

Til

Steinssletta

Gå til turen

Samarbeidspartnere