Mattisplassen

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

295
Mattisplassen er en tidligere finneplass som ligger ved nordenden av Plassedammen (270 moh.). Stedet ligger i Hole kommune, ca. en mil fra By i Lommedalen - i løype eller på skogsbilvei.

Mattisplassen har navn etter Mattis Eriksen, en finne som ryddet denne plassen omkring 1650. Han drepte i 1671 Lars Monsen fra Monsebråtan under kjøring av trekull til Bærumsverket. Mattis rømte fra kone og 8 barn og kom aldri tilbake. Finnen Sefra, fra Mattisplassen, kastet ut konen og de 8 barna og overtok Mattisplassen. I 1910 fant man skjelletrester etter en liten gutt som Sefre hadde sultet ihjel og begravd i åkeren utenfor. Det spøker på Mattisplassen, som rimelig kan være.

Brukerne levde av jorden, samt kullmilebrenning, tømmerhogst og fløting i Lomma. Men i 1910 var det slutt. Husene ble revet og flyttet ned til Lommedalen. Bare grunnmuren stod igjen.

Men i 1942 kjøpte Hulda og Nils Fuglesang stedet av Løvenskiold og bygget plassen opp igjen. Huldas far hadde forøvrig vært den siste brukeren av Mattisplassen. Etter oppbyggingen av småbruket, ble det også drevet servering og overnatting for turfolk der, både sommer og vinter. Men i 1957 opphørte også den virksomheten, og stedet ble solgt. Som en følge av dette opphørte både gårdsdrift og losjivirksomhet.
På Krokskogen - ingen tvil om det!

Foto: Erik Unneberg, 28.01.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Plassedammen 270 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Plassedammen

Moh

270 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere