Burudåsen

Type:

Topp, ås

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

163
Ås på Steinssletta i Ringerike kommune. En del av åsen ligger innenfor naturreservatet Hurumåsen/Burudåsen, som ligger i både Hole og Ringerike, og som ble opprettet i 1993. En av årsakene til at dette området er vernet, er den særegne kalkfuruskogen som finnes her. Ved Burudåsens nordende finner vi veikrysset Åsaveien/Vollgata. Herfra går det sykkelruter mot Åsa, Sundvollen og Klekken.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Steinsfjorden 63 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kalkverket 102 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Steinsfjorden

Moh

63 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kalkverket

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere