Jaklefoss

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

477
Jaklefoss ligger sørvest for Ringkollen. Utsikten over Ringerike herfra er imponerende og flott. Det samme er fossen, særlig i flom, men den ligger mot vest og mye lavere, og er ikke enkelt tilgjengelig.

Fra Jaklefoss kan man sykle på skogsbilvei sørover til Langtjern, derfra mot sørøst over Høgåsen til Storflåtan, eller fortsette mot sør på trillesti til Damtjern.

Fossen ble bygd ut av godseier Olaf Færden i 1909. Ifølge et rektangelkart fra 1917 utnyttet Jaklefoss elektrisitetsverk nær 200 meter fallhøyde, ytelse 130 kW trefase strøm. Anlegget hadde Norges første transformator fra 5000 V høyspent til 230 V forbrukerspenning. Strømmen ble levert til gårder i Norderhov. Solgt til Hole kommune i 1919 og nedlagt.

«Praktfullere - og samtidig intimere - syn enn denne fossen i flom fins ikke på Ringerike. Tilskuerens nærhet til vannet forsterker virkningen de hundre ganger eller mer. (..) Alle ringerikinger burde klatre opp til den og se den i vårbruddet», skrev H. O. Christoffersen i «Vandringer i Oslos stormark» fra 1974.

Christoffersen mener navnet har med isbre å gjøre. «En isbre heter som kjent også jøkel. Den opprinnelige form er «jokul», med tydelig å-lyd. Egentlig var det en a i første stavelse; men u-en i endelsen har trukket a-en til seg, gjort den mer lik seg, slik at vi i uttalen har fått å. Jaklefossen er da egentlig «Jøkelfossen». Det kan nok tenkes andre forklaringer, men jeg tror denne er den rette.»

Det er også parkeringsplass ved Jaklefoss, der veiene til Klekken, Ringkollen og Storflåtan møtes.
Elgfare på Jaklefoss
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 26.08.2007

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Ringkollen - Jaklefoss 3,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern 5,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Klekken - Jaklefoss 3,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Ringkollen - Jaklefoss

Lengde 3,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde 8 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Lengde 5,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Klekken - Jaklefoss

Lengde 3,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Røstjerna 506 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Røstjerna

Moh

506 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere