Damtjern - Åsa

Løypenr:

1136

Lengde:

3,6 km

Standard preppetype:

Scooter

Sist preparert:

26.02.2016

Siste preppetype:

Scooter

Prepareres av:

Norderhov UIL

Område:

Krokskogen - Hole

Bratt scooterløype som kjøres ved gode snøforhold. Den starter på vestsiden av Damtjern og ender i kulturlandskapet i Åsa. Andre halvdel av løypa går på skogsbilvei.

Spor blir til vann

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 18.04.2010

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Damtjern - Ringsmyrene 2,5 km 28.02.2024 Klassisk og fristil
Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 5,1 km 28.02.2024 Klassisk og fristil
Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 4 km 24.02.2024 Scooter
Langtjern - Damtjern 2,8 km 28.02.2024 Klassisk og fristil
Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 8,5 km 30.03.2023 Scooter

Damtjern - Ringsmyrene

Lengde

2,5 km

Sist preparert

28.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Damtjern - Sandviksveien - Skamræk

Lengde

5,1 km

Sist preparert

28.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam

Lengde

4 km

Sist preparert

24.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Langtjern - Damtjern

Lengde

2,8 km

Sist preparert

28.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern

Lengde

8,5 km

Sist preparert

30.03.2023

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Damtjern varmestue 452 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Damtjern varmestue

Moh

452 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted