Valbekken

Type:

Elv, bekk, foss

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

350
Valbekken kommer fra Femputtene (610 moh.) sydvest for Ringkollen og renner ut i Valbekkosen/Orebråtvika nordøst i Steinsfjorden (65 moh.). Underveis tar den opp sidebekker fra Langtjern og Gullontjern. Valbekken er en typisk flombekk, med små vannreservoarer (vann, myrer), og vannføringen varierer derfor raskt og mye med nedbør.

Valbekken har flere fosser. Den mest kjente etter at det var kjentmannspost der 2008-10, er nok «Djevelens Punsjebolle», en foss i en kløft som er om lag 18 meter dyp, og som på det dypeste gjør en skarp «S». Navnet har fossen fått av speiderne i 1. Hønefoss tropp, som hadde tilhold i «Åsahytta» oppe ved Gullontjern, og på typisk speidervis begynte å utforske bekken nedover. I en grotte i juvet rett overfor fossen hadde «gutta i Åsa» en «kommandoplass» med vaktpost ved inngangen til juvet.

Bekken fortsetter i flere fosser og juv videre nedover. Den lange Valbekkfossen går bredt og åpent i landskapet og kan sees fra bygda ved stor vannføring. Ved Håkenrud, den øverste gården langs bekken, faller bekken om lag 20 meter i en dyp vinkelkløft, før den flater mer ut mot Steinsfjorden.

Terrenget på nordsiden av Valbekken er mye furuskog på steinet mosebunn. På sydsiden er det mer kratt. Det er en god del stier og en traktorvei på nordsiden, men for å følge bekken må man for det meste gå skauleis, og det kan stedvis være både bratt og steinet. Det er flere klopper over bekken, blant annet 100 meter nedstrøms «Djevelens Punsjebolle», og 200 meter oppstrøms Håkenrud.

Adkomst ovenfra fra Jaklefoss langs bomvei til bekken, eller langs bekken fra Langtjern på hyttevei og traktorvei. Adkomst nedenfra via Håkenrudveien til Håkenrud. Parkering ved Åsakrysset, dårlige parkeringsmuligheter ved Håkenrud.

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Langtjern 510 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langtjern

Moh

510 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere