Løvstua - Blokkhus - Einavoll [Kjølvegen]

Rutenr:

951

Lengde:

9 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne sykkelruta starter i krysset nedenfor Løvstua. Den går i sin helhet på Kjølvegen. Dette er gammel kongeveg, med en historie helt tilbake til Kong Sverres tid. Kjølvegen var hovedvegen mellom Hadeland og Toten helt fram til 1940. Pilegrimsleden som går over Hadeland følger hele Kjølvegen over åsen.

For å komme opp til krysset der ruta starter, kan du følge rute 1006 fra Jølsen eller rute 957 fra Pålsætra og Amundrud.

Ruta starter rundt 530 meter over havet. Den første kilometeren er det stigning. Vi sykler oppover forbi Løvstua og Løvstuhagen, og rett etter en fe-rist, går en veg til høgre, bort til Skålsætra. Men vi fortsetter de siste kneikene opp til Blokkhus. På veg oppover er det flott utsikt.

Rett etter parkeringsplassen flater det ut, i 650 meters høgde. Vegen videre er grovkupert med mange fine utsiktspunkter mot vest. Fra Sniklebakken går det blåmerket sti til Åstjern (venstre side). Rett etter Sniklebakken passerer vi vegens høgste punkt - rundt 685 meter over havet - og litt senere tar vegen til Linken av mot høgre (bom). Derfra er det god utsikt også østover. I Vatningsbakken går det traktorveg, vestover, ned til Åstjern (rute 302).

Høgkorsplassen er det servering vinterstid. Rett etterpå kommer vi fram til tre store trekors og en informasjonstavle som er satt opp i forbindelse med Pilegrimsleden.

Herfra er det bare nedoverbakke. Vi krysser høgspentlinja, og her tar en skogsveg, Elkensætervegen, av østover (rute 302 til Lygna). Vi sykler nedover gjennom Korssætersvingen og kommer til siste bakken før vegkrysset nedenfor Einavoll. Den er svært bratt og kronglete, så her tar vi av mot venstre, på en traktorveg som går nordover ovenfor det nedlagte bruket.

På Einavollstoppen kommer vi inn på bilvegen, tar til høgre, og sykler den siste halve kilometeren ned til rutas slutt ved sørenden av Einafjorden, som ligger 398 meter over havet.

Vi har allerede passert avstikkere både til Åstjern og Lygna, men vi kan også komme oss dit her fra Einavoll. Rute 292 går inn i Helgedalen, med forbindelse videre til bl.a. Lygna, Hurdal og Toten. Rute 291 går til Åstjern via Dyrud, som ligger litt videre nordover langs vestsida av Einafjorden.

Vil du sykle enda lenger langs den sida av Einafjorden, kan du ta rute 499, som går til Eina. På østsida av vannet kan du også sykle, selv om det er betydelig mer trafikk der. Rute 726 går til Mjørlund, mens rute 727 går inn på åsen øst for Einafjorden - til Sauengmyrene. Derfra kan du fortsette både mot Hurdal og Totenåsen.

Kors ved pilegrimsleden

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 13.10.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Amundrud - Pålsætra - Løvstua 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Hadelandsåsene
Einavoll - Mjørlund 5,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Eina 15,2 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Einavoll - Sauengmyrene 6,5 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land

Amundrud - Pålsætra - Løvstua

Lengde

3,2 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Einavoll - Mjørlund

Lengde

5,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Einavoll - Eina

Lengde

15,2 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Einavoll - Sauengmyrene

Lengde

6,5 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Einavoll 400 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land
Løvstua 545 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Einavoll

Moh

400 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Løvstua

Moh

545 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere