Brandbu - Jølsen

Rutenr:

294

Lengde:

6,1 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Vi starter i nord i Brandbu sentrum (skiltet Kjølvegen, Åstjern, Blokkhus) og tar Kjølvegen (Høgkorsvegen) en kilometer til Plassbakken (motbakke, asfalt). Her svinger vi inn til høgre, og følger blåmerket sommerrute gjennom boligfeltet. Herfra er det traktorveg gjennom skog fram til vi krysser Gjøvikbanen på planovergang. Vi tar skogsvegen til høgre langs jernbanen. Det finnes flere husmannstufter i området.

Videre sykler vi svakt oppover til Grantrevegen som er en skogsbilveg. Vi tar denne nordover (spiss vinkel til venstre). Nå er det stigning fram til Kjølvegen og videre 400 meter til Jølsen. Dette er en litt lengre, men lettere veg til Jølsen enn å sykle Kjølvegen rett opp (rute 293).

Rute 296 går videre til Åstjern. Kjølvegen kan vi følge oppover til Løvstua (rute 1006). Rute 297 går ned til Røykenvik.
Morgenlys

Foto: Erik Unneberg, 14.10.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Jølsen 400 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Jølsen

Moh

400 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere