Brandbu - Gran

Rutenr:

335

Lengde:

8,8 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne ruta starter på Brandbu Torg og tar Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga.

Vi fortsetter Storlinna, krysser elva Skjerva, og får gamle Brandbu Meieri på høgre side. I den gamle meieribygningen er det nå Landbruk- og Verktøybutikk og MB-senteret bensin og varme. Vi tar rett fram i første kryss og sykler over "Bortaforsletta".

Like etter vegkrysset opp til Dvergsten gård, skiltet "Museum", ligger den gamle Molstadkvern Mølle ved elva Vigga. Dette er en av de få bevarte bygdemøller i Norge. Virksomheten ved denne mølla kan føres tilbake i skriftlige kilder til 1434.

Vi holder oss til Storlinna, og kommer snart til "Bygger'n" Tingelstad og Brandbu Allmenning. På høgre side ligger det gamle Andfossen Sag og Høvleri.

Her ved Brandbu Auto sykler vi inn på gang- og sykkelveg og tar til høgre over Prestkvern bru. Dette var brua på den gamle riksvegen. Vi fortsetter gjennom undergang under Rv34 og videre rett over kryssende veg, og følger sykkelvegen langs Jarenvegen til neste kryss ved Fagertun Sykehjem.

Vegen til venstre går til Jaren stasjon (rute 956), men vi skal til høgre langs Jarenstranda. Dette er den gamle riksvegen, som nå er en mye brukt sykkelveg med mange idyller langs Jarenvatnet. Søndre delen av vatnet er naturreservat. Mange svaner hekker her.

Nytt vegkryss - her går vegen, Ringdalslinna, opp til Granavollen (rute 334). Vi skal rett fram, sykler over jernbanebrua, tar til høgre og følger jernbanen 200 meter til Gran stasjon. Her går det to sykkelruter østover og opp mot Øståsen - rute 309 til Ullvildsdalen og rute 314 til Nordre Oppdalen.
Kveld ved Gran stasjon
Foto: Erik Unneberg, 01.07.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Gran - Jaren 5,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Røykenvik 2,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Brandbu - Bleiken 5,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Grinaker 3,5 km Offentlig vei Hadelandsåsene

Gran - Jaren

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Røykenvik

Lengde 2,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde 3,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Brandbu - Bleiken

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Grinaker

Lengde 3,5 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Gran 205 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Gran

Moh

205 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Brandbu rundt 29,4 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Gjennom kulturlandskap på Hadeland 30,2 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Opp på Øståsen 33,9 km Sykkeltur Gran - Gran
På Kjølvegen til Toten 34,9 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Rundt Sølvsberget fra Gran 20,8 km Sykkeltur Gran - Gran

Brandbu rundt

Lengde

29,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Gjennom kulturlandskap på Hadeland

Lengde

30,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Opp på Øståsen

Lengde

33,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gran

Til

Gran

Gå til turen

På Kjølvegen til Toten

Lengde

34,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Rundt Sølvsberget fra Gran

Lengde

20,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gran

Til

Gran

Gå til turen

Samarbeidspartnere