Gran - Ullvildsdalen

Rutenr:

309

Lengde:

7,4 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne ruta starter fra Gran stasjon. Vi sykler først rett opp Jernbanegata og krysser Rv4 ved Granvang, skiltet Ålsbygda. Vi sykler Hovsvegen oppover på gang- og sykkelveg til Trimton Skole med Ål kapell bortenfor. Videre i Nordre Ålsvegen til Lynnebakkvegen, skiltet Lynnebakka. Her er det jevn stigning opp åsen på fast dekke. Vi sykler forbi store gårder og jorder. Fin utsikt. På toppen, Lynnebakken, er det parkeringsplass og informasjonstavle for Gran Allmenning.

Turen går videre på skogsbilvegen, Sagvollvegen, forbi Randsjøen til Ullvildsdalen. Like før parkeringsplassen - før elva - går en veg til høgre. På den kan vi komme til Skjerva (rute 310). Fra P-plassen går rute 308 nordover til Svera. Rute 311 går rett øst - til Sagvollen.
Toget

Foto: Erik Unneberg, 01.07.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Gran 205 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Ullvildsdalen 575 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Gran

Moh

205 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Ullvildsdalen

Moh

575 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere