Opp på Øståsen

Skjerveknatten
Foto: Amund Rasten, 28.08.2009

Turinformasjon

Lengde:

33,9 km

Område:

Hadelandsåsene

Beskrivelse

Øståsen er et flott turområde. Her er det fine grusveger, store skogsområder - men også utsikt - og idylliske vann der det er fint å raste. Vinterstid har området et stort løypenett å by på. Åsen ligger øst for Viggadalen på Hadeland, der riksveg 4 går.

Utsikten kan vi først og fremst nyte på første og siste del av denne turen. Mens vi tråkker oss opp bakkene til åsen, og når vi triller ned igjen, har vi strålende utsikt mot Viggadalen, Randsfjorden og åsene rundt.

Utgangspunktet er Gran stasjon, i bunnen av dalen. Herfra sykler vi rett opp Jernbanegata, krysser gamle riksveg 4 ved Granvang og følger Hovsvegen på gang- og sykkelveg til Trimton skole. Her tar vi til høgre, i Søndre Ålsvegen, forbi Ål kapell. Vi følger denne vegen videre, vi ser hoppbakken «Flågenbakken» på venstre side, og etter hvert kommer vi fram til idrettsplassen til Søndre Ål Sportsklubb.

Etter en god del oppoverbakke, er terrenget lettere fram til Svingen i Nordre Oppdalen. Her tar vi til venstre i Oppdalslinna. Nå venter de siste bakkene før vi er oppe på åsen. Og de er tøffe. Vi unner oss en pust i bakken og ser oss tilbake - herfra har vi virkelig flott utsikt mot det frodige kulturlandskapet som preger denne delen av Hadeland.

Ved Koperud er vi oppe. Vi har lagt bak oss 10 kilometer, og er oppe i rundt 500 meters høgde. Vi startet ca. 200 meter over havet. Nå skal vi innover åsen, og det bærer utfor i lange bakker ned til Skjerva. Vi fortsetter langs nordsiden av vatnet, og kommer fram til Skjervetråkket. Her er det et stort hytteområde. Det er også veldig fint å raste her.

Vi skal videre mot nordøst, og Sagvollen er neste mål. Vi følger skogsbilvegen nordover langs Våja, passerer et par småbruk, og Løkensætra, i nordenden av vatnet. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Videre sykler vi nordover fra vatnet, og nå går det oppover igjen. I neste kryss holder vi til venstre. Vi får snart Kalven på høgre side, og kommer så fram til Sagvollen, som ligger fint til ved vestenden av Vassbråa. Her er det mange som har satt opp hytte. Også dette er et fint rastested.

Vil holder til venstre på Sagvollen, og er dermed på veg vestover. I svak stigning sykler vi fram til parkeringsplassen i Ullvildsdalen. Vi fortsetter rett fram, på sørsida av Randsjøen, og når turens høgeste punkt - rundt 610 moh. - ved Lynnebakken.

Herfra går det bratt ned lia, forbi store gårder og jorder. Vi følger Lynnebakka og deretter Nordre Ålsvegen, før vei peiler oss inn på det som var utgangspunktet for turen - Gran stasjon.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde Type
Gran - Nordre Oppdalen Gran Nordre Oppdalen 8,8 km Offentlig vei
Nordre Oppdalen - Skjerva Nordre Oppdalen Skjerva 3,8 km Offentlig vei
Skjerva - Sagvollen Skjerva Sagvollen 9,9 km Skogsbilvei/turvei
Ullvildsdalen - Sagvollen Ullvildsdalen Sagvollen 4 km Skogsbilvei/turvei
Gran - Ullvildsdalen Gran Ullvildsdalen 7,4 km Offentlig vei

Gran - Nordre Oppdalen

Fra Gran Til Nordre Oppdalen Lengde 8,8 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Nordre Oppdalen - Skjerva

Fra Nordre Oppdalen Til Skjerva Lengde 3,8 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Skjerva - Sagvollen

Fra Skjerva Til Sagvollen Lengde 9,9 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Ullvildsdalen - Sagvollen

Fra Ullvildsdalen Til Sagvollen Lengde 4 km Område Hadelandsåsene Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Gran - Ullvildsdalen

Fra Gran Til Ullvildsdalen Lengde 7,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Samarbeidspartnere