Jarenvatnet

Type:

Vann, tjern

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

201
Jarenvatnet ligger i Gran kommune i Oppland. Elva Vigga renner inn i vannet fra sør, og fra nordenden renner elva videre mot Røykenvik i Randsfjorden. Søndre del av vannet er vernet som naturreservat.

Ved sørenden av Jarenvatnet ligger tettstedet Gran - nordøst for vannet ligger Jaren.

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Jaren 207 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Gran 205 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene

Jaren

Moh

207 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Gran

Moh

205 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere