Brandbu - Røykenvik

Rutenr:

301

Lengde:

2,6 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne ruta starter nord i Brandbu sentrum og går fra Storlinna og inn på Vikavegen, langs elva Vigga. I første store sving, Festningssvingen, lå det ei stor bygdemølle. Denne er borte, idag er det et industribygg her. I neste store sving går vegen under Rv.34. Legg merke til brupilarene her. Disse er fra år 1900 og var pilarene for jernbanebrua på Røykenvikbanen.

Etter et par små svinger tar vegen til Ulsnestangen badeplass av på Røken bru over Vigga. Velger vi brua, kan vi også sykle videre til Granavollen i rute 332 og Grinaker i rute 333. Men vår rute går videre rett fram, parallelt med Rv 34 forbi gamle Røykenvik sag (bare lagerbygget står igjen).

Murhuset rett fram er lokstallen på Røykenvik stasjon (endestasjon). Røykenvikbanen er nedlagt og stasjonsområdet er en del av båthavna. Fra Røykenvik går det to sykkelruter videre - rute 299 til Bleiken og rute 297 forbi Egge til Jølsen.
Røykenvik

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.08.2008

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Brandbu - Bleiken 5,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Brandbu - Grinaker 3,5 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Granavollen - Røykenvik 9,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Brandbu - Bleiken

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde

3,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Brandbu - Grinaker

Lengde

3,5 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Granavollen - Røykenvik

Lengde

9,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Røykenvik 136 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Røykenvik

Moh

136 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere