Brandbu - Røykenvik

Rutenr:

301

Lengde:

2,6 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne ruta starter nord i Brandbu sentrum og går fra Storlinna og inn på Vikavegen, langs elva Vigga. I første store sving, Festningssvingen, lå det ei stor bygdemølle. Denne er borte, idag er det et industribygg her. I neste store sving går vegen under Rv.34. Legg merke til brupilarene her. Disse er fra år 1900 og var pilarene for jernbanebrua på Røykenvikbanen.

Etter et par små svinger tar vegen til Ulsnestangen badeplass av på Røken bru over Vigga. Velger vi brua, kan vi også sykle videre til Granavollen i rute 332 og Grinaker i rute 333. Men vår rute går videre rett fram, parallelt med Rv 34 forbi gamle Røykenvik sag (bare lagerbygget står igjen).

Murhuset rett fram er lokstallen på Røykenvik stasjon (endestasjon). Røykenvikbanen er nedlagt og stasjonsområdet er en del av båthavna. Fra Røykenvik går det to sykkelruter videre - rute 299 til Bleiken og rute 297 forbi Egge til Jølsen.
Røykenvik
Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 31.08.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Brandbu - Bleiken 5,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene
Brandbu - Grinaker 3,5 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Granavollen - Røykenvik 9,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Brandbu - Bleiken

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde 3,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Brandbu - Grinaker

Lengde 3,5 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Granavollen - Røykenvik

Lengde 9,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Røykenvik 136 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Røykenvik

Moh

136 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Brandbu rundt 29,4 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Gjennom kulturlandskap på Hadeland 30,2 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Langs Bergenske Hovedveg 29,8 km Sykkeltur Grua - Røykenvik
På Kjølvegen til Toten 34,9 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu

Brandbu rundt

Lengde

29,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Gjennom kulturlandskap på Hadeland

Lengde

30,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Langs Bergenske Hovedveg

Lengde

29,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Grua

Til

Røykenvik

Gå til turen

På Kjølvegen til Toten

Lengde

34,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Samarbeidspartnere