Brandbu - Grinaker

Rutenr:

958

Lengde:

3,5 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Offentlig vei
Denne sykkelruta starter på Brandbu Torg og tar Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga.

Vi tar til høgre over Rosendalsbrua, og fortsetter rett fram, forbi tidligere Alfa skofabrikk på venstre side (Rosendalsvegen). Vi krysser fylkesvegen og sykler opp Grinakerlinna, til Grinaker. Her på Grinakertoppen, i krysset der Aschimlinna kommer opp, ender vår rute.

Fra krysset kan vi ta til høgre i Aschimlinna, og følge rute 333 til Røykenvik. Tar vi vegen videre sørover, kan vi komme til Hilden i rute 953 - eller vi kan sykle til Grymyr (rute 960/rute 959). Rute 999 går til Skirstadtjernet og Mo.
Tradisjonsrik vei fra Brandbu

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 03.07.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Brandbu - Bleiken 5,4 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Brandbu - Røykenvik 2,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr 11,6 km Hadelandsåsene Offentlig vei

Brandbu - Bleiken

Lengde

5,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Røykenvik

Lengde

2,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde

3,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr

Lengde

11,6 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Grinaker 270 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Grinaker

Moh

270 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere