Brandbu - Grinaker

Rutenr:

958

Lengde:

3,5 km

Område:

Hadelandsåsene

Type:

Denne sykkelruta starter på Brandbu Torg og tar Storlinna sørøstover på gang- og sykkelveg. Vi sykler rett fram i første kryss og kommer til gården Rosendal. På høgre side ligger gamle Rosendal mølle og mølledammen med en liten foss i elva Vigga.

Vi tar til høgre over Rosendalsbrua, og fortsetter rett fram, forbi tidligere Alfa skofabrikk på venstre side (Rosendalsvegen). Vi krysser fylkesvegen og sykler opp Grinakerlinna, til Grinaker. Her på Grinakertoppen, i krysset der Aschimlinna kommer opp, ender vår rute.

Fra krysset kan vi ta til høgre i Aschimlinna, og følge rute 333 til Røykenvik. Tar vi vegen videre sørover, kan vi komme til Hilden i rute 953 - eller vi kan sykle til Grymyr (rute 960/rute 959). Rute 999 går til Skirstadtjernet og Mo.
Tradisjonsrik vei fra Brandbu
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 03.07.2011

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr 11,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Bleiken 5,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Røykenvik 2,6 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Brandbu - Jølsen [Kjølvegen] 3,6 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Hadelandsåsene

Grinaker - Skirstadtjernet - Grymyr

Lengde 11,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Bleiken

Lengde 5,4 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Røykenvik

Lengde 2,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei Gå til turen

Brandbu - Jølsen [Kjølvegen]

Lengde 3,6 km Område Hadelandsåsene Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Brandbu 200 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Grinaker 270 Generelt stedsnavn Hadelandsåsene

Brandbu

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Grinaker

Moh

270 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Brandbu rundt 29,4 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
Gjennom kulturlandskap på Hadeland 30,2 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu
På Kjølvegen til Toten 34,9 km Sykkeltur Brandbu - Brandbu

Brandbu rundt

Lengde

29,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Gjennom kulturlandskap på Hadeland

Lengde

30,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

På Kjølvegen til Toten

Lengde

34,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Brandbu

Til

Brandbu

Gå til turen

Samarbeidspartnere