Sandvika - Vøyenenga

Rutenr:

479

Lengde:

4,9 km

Område:

Bærumsmarka

Type:

Offentlig vei
Rute som i sin helhet går på asfalt, men mesteparten av veien går den på gang- og sykkelvei. Traseen er flat, og flere steder går den inntil Sandvikselva.

Fra togstasjonen i Sandvika krysser du Rønne elv og tar til venstre. Rett etter at du har passert over Sandvikselva (legg for øvrig merke til Løkke bro på høyre hånd), tar du inn til høyre på gang- og sykkelvei ved Pinsekirken. Noen få meter senere svinger du til venstre og sykler over en annen del av Sandvikselva. Nå holder du deg på høyre side av - men helt inntil - elven og sykler under E16 frem til neste veidele. Der tar du til venstre og når deretter en ny bro over Sandvikselva.

Etter at du har passert elven svinger du til høyre og inn på Bjørnegårdsvingen. Denne muligheten har ikke bilene, for veien er sperret med bom. Ved Hamang Terrasse skifter veien navn til Franzefossveien og etter hvert til Skuiveien, og du holder deg på gang- og sykkelveien på venstre side av denne frem til du kommer til Vøyenenga ved foten av Kirkerudbakken.


Fra Vøyenenga kan du sykle til Tanum kirke (rute 485) og videre inn i Vestmarka eller krysse Skuiveien og ta deg opp til Bærums Verkrute 481. Du kan også sykle mot Valler ved å velge rute 826. Et siste alternativ er å sykle rute 827 mot Skui.
Sykkelbussen kommer!

Foto: Erik Unneberg, 13.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sandvika - Valler 4,1 km Offentlig vei Bærumsmarka
Valler - Vøyenenga 4,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Vøyenenga - Bærums Verk 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Øverland 6,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Tanum kirke 4,9 km Offentlig vei Bærumsmarka

Sandvika - Valler

Lengde

4,1 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Valler - Vøyenenga

Lengde

4,3 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vøyenenga - Bærums Verk

Lengde

4,9 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sandvika - Øverland

Lengde

6,8 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sandvika - Tanum kirke

Lengde

4,9 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sandvika 4 Innfallsport Bærumsmarka
Vøyenenga 30 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Sandvika

Moh

4 m

Type

Innfallsport

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Vøyenenga

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
En liten tur fra Sandvika 13,3 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika
Langs elver og gamle veifar 22,4 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika
Langs Tyrifjorden og gjennom skogen 82,2 km Sykkeltur Ringkollen - Sandvika
Sørøst i Vestmarka 27,2 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika
Til middelalderkirken 11,8 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika

En liten tur fra Sandvika

Lengde

13,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Langs elver og gamle veifar

Lengde

22,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Langs Tyrifjorden og gjennom skogen

Lengde

82,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sandvika

Gå til turen

Sørøst i Vestmarka

Lengde

27,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Til middelalderkirken

Lengde

11,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Samarbeidspartnere