Vestmarka

Om Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Løypepreparering

Vestmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre.
Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst.
Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.


Asker lavland

Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen.
Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra.
Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø.
Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.


Føremelding

Solli gård - 24. mars 2023 kl. 11:27

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 0 til 2 grader.
Vær: Tåke.
Snødybde: 50-110 cm.
Smøretips: Multigrade klister

Det ventes regn/yr utover dagen. Vi må skru litt på maskinen nå på morgenen siden vi manglet noen deler til å bli ferdige i går. Ingen problematikk, bare optimalisering. Har kjørt en liten tur i lysløypen nå men så vått som det er nå så vil det bli med det. Sporen som er kjørt i går står seg også ok. Vi venter på en bedre værutsikt før vi vil preparerer et større løypenett og tilbud. Vi tilrettelegger for både skøyting og klassisk der det er mulig. Både Sandungen og Semsvann er kontrollert og merket, men det er overvann nå. Sjekk åpningstider på stuene og preppestatus i iMarka-appen.

Asker - 24. mars 2023 kl. 07:26

Meldt inn av Skiforeningen

Temperatur: 3 til 4 grader.
Vær: Overskyet/tåke.
Snødybde: 30-70 cm.
Smøretips: Rode Rød (Rossa) klister

Avventer prepp til regnet gir seg og vi får kulde eller nysnø. Løypene i nærområdet er i ferd med å smelte bort, men det er fortsatt mulig å få lagd litt løyper hvis det kommer kulde så det tørker opp, eller påfyll av litt nysnø. Vær obs på stedvis store, bare områder midt i løypa, eller mye is. Dårlige forhold per nå.

Vestmarksetra - 22. mars 2023 kl. 08:29

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: 0 til 1 grader.
Vær: Snøvær.
Snødybde: 40-130 cm. 3 det siste døgnet.

I dag har vi preppet Grønnlandsveien til Grønnland, og Svartvannsveien videre til Mikkelsbonn - ned til Skoglund, og Myrløypa fra Mikkelsbonn til Furuholmen og tilbake til Vestmarksetra. Videre preppes lysløypenettet med unntak av strekket mellom Jordbru og Skui

Franskleiv - 27. februar 2023 kl. 07:13

Meldt inn av Bærum kommune

Temperatur: 0 til 1 grader.
Vær: Sol .
Snødybde: 40-100 cm. 0 det siste døgnet.

Lysløypere fra Franskleiv til Jordbru blir kjørt i dag. Prøver å kjøre nedover mot Skui, men får se om det er nok snø å kjøre på.

Skogsdrift i Vestmarka

Det pågår hogst nord for Tveiter gård (Flåbekk). Vi holder på med å lage en alternativ løype fra jordet frem til Flåbekk som går parallelt så vi unngår å komme ut på brøytet vei. Løypene i dette området vil bli påvirket, men det vil være fremkommelig i hele hogstperioden. Vis hensyns og forståelse så får vi det samme tilbake. Ta det derfor pent i bakkene ned fra Tveiter og Furuholmen. 

Det vil også være hogst og tømmerkjøring på veien langs Asdøltjern. Her vil det også være fremkommelig, men vis hensyn og ta det pent ned fra Myggheim. 

Steder i Vestmarka

Steder Moh Type Område
Asdøljuvet 210 Generelt stedsnavn Vestmarka
Asdøltjern 266 Vann, tjern Vestmarka
Askenbergsetra 305 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Asker 104 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Asker skytebane 256 Krigsminne Vestmarka
Berg 147 Gårdsbruk Vestmarka
Bergsmarka 250 Generelt stedsnavn Vestmarka
Bergsåsen 459 Topp, ås Vestmarka
Billingstad 60 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Brønnøya 40 Generelt stedsnavn Vestmarka

Asdøljuvet

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asdøltjern

Moh

266 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Askenbergsetra

Moh

305 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker skytebane

Moh

256 m

Type

Krigsminne

Område

Vestmarka

Gå til sted

Berg

Moh

147 m

Type

Gårdsbruk

Område

Vestmarka

Gå til sted

Bergsmarka

Moh

250 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Bergsåsen

Moh

459 m

Type

Topp, ås

Område

Vestmarka

Gå til sted

Billingstad

Moh

60 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Brønnøya

Moh

40 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Turer i Vestmarka

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Elvelangs i Vestre Bærum 14,1 km Sykkeltur Skui - Skui
Nord og sør for motorveien 19 km Sykkeltur Asker - Asker
Over ås og myrer 20,7 km Skitur Kattås - Kattås
Rundtur fra Solli 21,4 km Sykkeltur Solli gård - Solli gård
Til Asdøljuvet og store vestmarksvann 30,9 km Sykkeltur Heia - Heia

Elvelangs i Vestre Bærum

Lengde

14,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skui

Til

Skui

Gå til turen

Nord og sør for motorveien

Lengde

19 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Asker

Til

Asker

Gå til turen

Over ås og myrer

Lengde

20,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Kattås

Til

Kattås

Gå til turen

Rundtur fra Solli

Lengde

21,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Solli gård

Til

Solli gård

Gå til turen

Til Asdøljuvet og store vestmarksvann

Lengde

30,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heia

Til

Heia

Gå til turen

Stuer i Vestmarka

Stuer Område Ansvarlig Moh
Mikkelsbonn Vestmarka Skiforeningen 380 m
Myggheim Vestmarka Diverse 348 m
Furuholmen Vestmarka Bærum kommune 272 m
Grønland Vestmarka Diverse 420 m
Gupu Vestmarka Diverse 294 m
Solli gård Vestmarka Asker kommune 386 m
Vestlia Vestmarka Asker Skiklubb 431 m
Halvorsenhytta Vestmarka DNT 346 m
Hovdehytta Vestmarka DNT 455 m
Svartvannshytta Vestmarka DNT 356 m

Mikkelsbonn

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

380 m

Gå til stuen

Myggheim

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

348 m

Gå til stuen

Furuholmen

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Bærum kommune

Moh

272 m

Gå til stuen

Grønland

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Gupu

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

294 m

Gå til stuen

Solli gård

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Asker kommune

Moh

386 m

Gå til stuen

Vestlia

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Asker Skiklubb

Moh

431 m

Gå til stuen

Halvorsenhytta

Område

Vestmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

346 m

Gå til stuen

Hovdehytta

Område

Vestmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

455 m

Gå til stuen

Svartvannshytta

Område

Vestmarka

Ansvarlig

DNT

Moh

356 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere