Vestmarka

Om Vestmarka

Området er lite og til dels inneklemt med bratte åser på flere kanter unntatt i nord, der Vestmarka glir rett over i Krokskogen ved Sollihøgda.

De beste utgangspunktene for turer finner man enten inn fra forskjellige steder langs E16, f.eks. Tanum/Kattås/Vestmarksetra, Skui, Skoglund, Sollihøgda m.fl. Ellers også videre langs E18, f.eks. Sem, Solli, Tranby, Lier og opp langs Syllingdalen.

Området brukes flittig av de store befolkningsgruppene som sokner til området, og kanskje særlig om vinteren.

I tillegg til Skiforeningen prepareres det i dette området av både Lier, Asker og Bærum kommune.

Det var dr. Elling Holst som ga navn til Vestmarka, I 1896 skrev han: "Den høie aas og skogstrekning mellem Bærum i øst og Holsfjorden i vest og som styrter steilt af med Asker og Lier i den vakre rad af koller, Skaugumsaasen, Bergsaasen og Kroftkollen, har intet navn. Jeg foreslaar at kalde den Vestmarken, et navn i lighed med Nordmarken."

Løypepreparering

Vestmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst.
Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre.
Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst.
Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.


Asker lavland

Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen.
Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra.
Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø.
Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.


Løyper

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Svartvann Ø - Risfjellet 1,1 km 22.04.2024 Klassisk og fristil
Solli - Vestlia 1,2 km 08.04.2024 Klassisk og fristil
Solli - Myggheim 2,1 km 17.04.2024 Klassisk og fristil
Svartvann N - Svartvann Ø 1,6 km 24.04.2024 Klassisk og fristil
Sandungen V - Sandungen N (på veien) 1,7 km 17.04.2024 Klassisk og fristil

Svartvann Ø - Risfjellet

Lengde 1,1 km Sist preparert 22.04.2024 Gå til løype

Solli - Vestlia

Lengde 1,2 km Sist preparert 08.04.2024 Gå til løype

Solli - Myggheim

Lengde 2,1 km Sist preparert 17.04.2024 Gå til løype

Svartvann N - Svartvann Ø

Lengde 1,6 km Sist preparert 24.04.2024 Gå til løype

Sandungen V - Sandungen N (på veien)

Lengde 1,7 km Sist preparert 17.04.2024 Gå til løype

Sykkelruter

Navn Lengde Type Område
Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann 3,2 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Asdøltjern - Haukelia 2,6 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Mikkelsbonn - Lindeberget 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Vannverksbommen - Damvann 4,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Vannverksbommen - Lindeberget 3 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka

Store Sandungen (Vestmarka) - Damvann

Lengde 3,2 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Asdøltjern - Haukelia

Lengde 2,6 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Mikkelsbonn - Lindeberget

Lengde 3,2 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Vannverksbommen - Damvann

Lengde 4,4 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Vannverksbommen - Lindeberget

Lengde 3 km Område Vestmarka Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder

Navn Moh Type Område
Asdøljuvet 210 Generelt stedsnavn Vestmarka
Asdøltjern 266 Vann, tjern Vestmarka
Askenbergsetra 305 Nedlagt plass, seter, koie Vestmarka
Asker 104 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Asker skytebane 256 Krigsminne Vestmarka

Asdøljuvet

Moh

210 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asdøltjern

Moh

266 m

Type

Vann, tjern

Område

Vestmarka

Gå til sted

Askenbergsetra

Moh

305 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Asker skytebane

Moh

256 m

Type

Krigsminne

Område

Vestmarka

Gå til sted

Turer

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Elvelangs i Vestre Bærum 14,1 km Sykkeltur Skui - Skui
Inn til Furuholmen 5,5 km Skitur Tanum kirke - Furuholmen
Til Asdøljuvet og store vestmarksvann 30,9 km Sykkeltur Heia - Heia
Turen for de minste 4,2 km Skitur Solli gård - Solli gård
Vestmarka mot sør 16,1 km Sykkeltur Skoglund - Semsvannet

Elvelangs i Vestre Bærum

Lengde

14,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skui

Til

Skui

Gå til turen

Inn til Furuholmen

Lengde

5,5 km

Turtype

Skitur

Fra

Tanum kirke

Til

Furuholmen

Gå til turen

Til Asdøljuvet og store vestmarksvann

Lengde

30,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Heia

Til

Heia

Gå til turen

Turen for de minste

Lengde

4,2 km

Turtype

Skitur

Fra

Solli gård

Til

Solli gård

Gå til turen

Vestmarka mot sør

Lengde

16,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skoglund

Til

Semsvannet

Gå til turen

Stuer

Navn Område Ansvarlig Moh
Furuholmen Vestmarka Matfrøkna 272 m
Mikkelsbonn Vestmarka Skiforeningen 380 m
Myggheim Vestmarka Diverse 348 m
Grønland Vestmarka Diverse 420 m
Gupu Vestmarka Diverse 294 m

Furuholmen

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Matfrøkna

Moh

272 m

Gå til stuen

Mikkelsbonn

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Skiforeningen

Moh

380 m

Gå til stuen

Myggheim

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

348 m

Gå til stuen

Grønland

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

420 m

Gå til stuen

Gupu

Område

Vestmarka

Ansvarlig

Diverse

Moh

294 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere