Bærums Verk

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Bærumsmarka

Moh:

101
Tettsted i Bærum kommune, beliggende ved elven Lomma syd i Lommedalen. Det er det tradisjonsrike Bærums jernverk som navnet kommer fra. Det ble bygget på begynnelsen av 1600-tallet på grunn av jernforekomster i nærområdet. Jernverket ble en av de viktigste bedriftene i landet, og det vokste frem et eget industrisamfunn her.

Jernverket benyttet kull som brensel, og store deler av skogen i Marka - spesielt Krokskogen ble hugget ned og omdannet til kull i såkalte "kullmiler". Kullet ble så kjørt med hest til Bærums Verk.

I 1964 ble støperiet nedlagt, men etter hvert har både jernverkets bygninger og de tilhørende arbeiderboligene blitt restaurert. De huser i dag forretninger og noe småindustri i det som i dag er blitt til et handelssentrum.

Frem til 1970-årene var Bærums Verk et typisk arbeiderstrøk, men senere har området blitt bygget ut med boliger. De nye boligfeltene består for det meste av mindre blokker og rekkehus, men også av villaer. Området har dermed endret karakter siden jernverket var i drift.
Lomma

Foto: Erik Unneberg, 05.10.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lomma 220 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Helsetjordet 125 Generelt stedsnavn Bærumsmarka
Gullhaug 197 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Glitredammen 84 Vann, tjern Bærumsmarka
Kolsås skisenter 202 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka

Lomma

Moh

220 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Helsetjordet

Moh

125 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Gullhaug

Moh

197 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Glitredammen

Moh

84 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Kolsås skisenter

Moh

202 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere