Bærums Verk

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Bærumsmarka

Moh:

101
Tettsted i Bærum kommune, beliggende ved elven Lomma syd i Lommedalen. Det er det tradisjonsrike Bærums jernverk som navnet kommer fra. Det ble bygget på begynnelsen av 1600-tallet på grunn av jernforekomster i nærområdet. Jernverket ble en av de viktigste bedriftene i landet, og det vokste frem et eget industrisamfunn her.

Jernverket benyttet kull som brensel, og store deler av skogen i Marka - spesielt Krokskogen ble hugget ned og omdannet til kull i såkalte "kullmiler". Kullet ble så kjørt med hest til Bærums Verk.

I 1964 ble støperiet nedlagt, men etter hvert har både jernverkets bygninger og de tilhørende arbeiderboligene blitt restaurert. De huser i dag forretninger og noe småindustri i det som i dag er blitt til et handelssentrum.

Frem til 1970-årene var Bærums Verk et typisk arbeiderstrøk, men senere har området blitt bygget ut med boliger. De nye boligfeltene består for det meste av mindre blokker og rekkehus, men også av villaer. Området har dermed endret karakter siden jernverket var i drift.
Lomma gjennom sesongriktige landskapsfarger
Foto: Erik Unneberg, 05.10.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Bærums Verk - Guriby 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Øverland - Bærums Verk 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Vøyenenga - Bærums Verk 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Skui - Rykkinn - Bærums Verk 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Vestmarka

Bærums Verk - Guriby

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Øverland - Bærums Verk

Lengde 4,1 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Vøyenenga - Bærums Verk

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Skui - Rykkinn - Bærums Verk

Lengde 5,9 km Område Vestmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Bærumsmarka rundt på sykkel 39,1 km Sykkeltur Bærums Verk - Bærums Verk

Bærumsmarka rundt på sykkel

Lengde

39,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Bærums Verk

Til

Bærums Verk

Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Lomma 220 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Helsetjordet 125 Generelt stedsnavn Bærumsmarka
Gullhaug 197 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Glitredammen 84 Vann, tjern Bærumsmarka
Kolsås skisenter 202 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka

Lomma

Moh

220 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Helsetjordet

Moh

125 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Gullhaug

Moh

197 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Glitredammen

Moh

84 m

Type

Vann, tjern

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Kolsås skisenter

Moh

202 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere