Sandvika - Valler

Rutenr:

482

Lengde:

4,1 km

Område:

Bærumsmarka

Type:

Denne sykkelruten som bringer deg fra knutepunktet Sandvika til Valler ved inngangen til landskapsvernområdet Kolsås/Dælivann. Bortsett fra en tøff motbakke er ruten lett å sykle.

Fra Sandvika togstasjon sykler du over Rønne elv (Willy Greiners vei). Du har nå Engervannet på din høyre side (øst), men du sykler til venstre og tar av til høyre drøyt hundre meter senere, rett før du kommer til Sandvikselva. Du kommer nå inn på en turvei og sykler så over broen. Deretter tar du til høyre slik at du har elven helt inntil deg på høyre side.

Nå fortsetter du over Limtomta og krysser Sandvikselva nok en gang. Ta så til venstre og følg turveien frem til du kommer til veien Hamangskogen. Der tar du til høyre. Du er nå på en offentlig vei og får en solid motbakke de neste 450 meterne. Ved Hamangskogen 83 tar du til høyre og deretter stien opp til venstre. Den leder deg (etter hundre meter) frem til den sydligste delen av Bærum sykehus.

Du tråkker deg nå gjennom sykehusområdet - forbi akuttmottaket og frem til parkeringsplassen som du får på venstre hånd. Det er en gang- og sykkelvei du ferdes på nå. Den leder frem til Brynsveien, og når du krysser den (ved kolonialbutikken), kommer du til turveien som starter i krysset mellom Emil Stangs vei og Dr. Høsts vei. I svakt stigende terreng sykler du så gjennom et fint grøntområde, riktignok i selskap med store kraftmaster.

Når du kommer frem til Gjettum skole, krysser du Bærumsveien og følger deretter Vallerveien (gang- og sykkelsti) forbi Gjettum T-banestasjon (som ble gjenåpnet i 2014 etter å ha vært nedlagt noen år) og frem til Dæliveien, der det også er parkeringsplass. Her ender ruta, men du kan fortsette på rute 275 forbi Dælivann mot Stein gård og Øverland, eller du kan ta rute 329 mot Øverland. Den går langs Øverlandselva. En annen mulighet herfra, er å sykle langs Bærumsveien i retning Vøyenenga (rute 826).
Vårvakkert i Sandvika
Foto: Erik Unneberg, 15.05.2010

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Sandvika - Øverland 6,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Tanum kirke 4,9 km Offentlig vei Bærumsmarka
Sandvika - Nesbru 4 km Offentlig vei Bærumsmarka
Valler - Vøyenenga 4,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka

Sandvika - Øverland

Lengde 6,8 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Sandvika - Tanum kirke

Lengde 4,9 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Sandvika - Nesbru

Lengde 4 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei Gå til turen

Valler - Vøyenenga

Lengde 4,3 km Område Bærumsmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sandvika 4 Innfallsport Bærumsmarka
Valler 104 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka

Sandvika

Moh

4 m

Type

Innfallsport

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Valler

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann 7,7 km Sykkeltur Valler - Valler
Langs elver og gamle veifar 22,4 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika
Langs Tyrifjorden og gjennom skogen 82,2 km Sykkeltur Ringkollen - Sandvika
Langtur rundt Oslomarka 146,3 km Sykkeltur Grorud - Sandvika
Sørøst i Vestmarka 27,2 km Sykkeltur Sandvika - Sandvika

Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann

Lengde

7,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Valler

Til

Valler

Gå til turen

Langs elver og gamle veifar

Lengde

22,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Langs Tyrifjorden og gjennom skogen

Lengde

82,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ringkollen

Til

Sandvika

Gå til turen

Langtur rundt Oslomarka

Lengde

146,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Grorud

Til

Sandvika

Gå til turen

Sørøst i Vestmarka

Lengde

27,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Sandvika

Gå til turen

Samarbeidspartnere