Valler - Vøyenenga

Rutenr:

826

Lengde:

4,3 km

Område:

Bærumsmarka

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Ruta starter i krysset Nesveien/Dæliveien/Vallerveien på Valler, ved Gjettum T-banestasjon. Herfra går den på gang- og sykkelvei langs Bærumsveien frem til møtet med Brynsveien på Levre. I dette lyskrysset sykler du rett frem, og videre ned mot Dønski videregående skole. Her er det en undergang, slik at du kommer deg over på den andre siden av Bærumsveien.

Nå skal du holde til venstre, og deretter fortsette sørvestover på turveien, som går over til å bli asfaltert gang- og sykkelvei igjen. Du skal helt ned til Sandvikselva, og passerer under E16 rett før du kommer dit.

Det går bro over elva til møtet med rute 479, som går mellom Sandvika og Vøyenenga, men du skal svinge til høyre, slik at du får elva på venstre hånd. Du sykler nå gjennom skogen på en fin grusvei inntil du på ny får kontakt med E16. Her benytter du deg av gang- og sykkelbrua parallelt med E16 for å komme over Sandvikselva. Deretter holder du til venstre, og kan trille frem til rutas endepunkt ved Skuiveien på Vøyenenga.

Fra Vøyenenga er det fint å sykle inn i Vestmarka ved å ta rute 485 til Tanum kirke. Rute 479 er også et godt alternativ hvis du vil til Sandvika. Hvis du ønsker å sykle til Skui, tar du til høyre på Skuiveien (rute 827).
I grønne omgivelser

Foto: Erik Unneberg, 17.08.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Valler - Øverland 3,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Vøyenenga - Bærums Verk 4,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Valler - Dælivann - Øverland 4,4 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Valler 4,1 km Offentlig vei Bærumsmarka

Valler - Øverland

Lengde

3,3 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vøyenenga - Bærums Verk

Lengde

4,9 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Valler - Dælivann - Øverland

Lengde

4,4 km

Område

Bærumsmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sandvika - Valler

Lengde

4,1 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Valler 104 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Vøyenenga 30 Innfallsport (parkering) Vestmarka

Valler

Moh

104 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Vøyenenga

Moh

30 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann 7,7 km Sykkeltur Valler - Valler

Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann

Lengde

7,7 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Valler

Til

Valler

Gå til turen