Lena - Borglund

Rutenr:

492

Lengde:

6,4 km

Område:

Totenåsen

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Denne sykkelruta går på historisk grunn. Den følger nemlig traseen der Skreiabanen gikk. Denne sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Skreia og Reinsvoll. Mesteparten av denne strekningen, dvs. fra Skreia til Bøverbru, er i dag en fin, gruslagt turvei.

Her i Markadadabasen finner du sykkelruter som dekker hele denne strekningen. Fra Skreia til Lena kan du sykle i rute 683. Den ender i krysset mellom Jernbanevegen og Lenagata i Lena sentrum. Og det er her vår rute starter.

Du sykler rett vestover mellom noen hus, og ut av tettbebyggelsen i svak stigning. Ruta går gjennom et typisk jordbrukslandskap med innslag av små tettsteder og skog. Etter ca. 1,8 kilometer krysser du fylkesvei 246.

Litt før Kolbu er veien noe gjengrodd, men det er fint å sykle for det. Du krysser en bilvei, og nå er jernbanetraseen asfaltert et stykke framover, som en vanlig gang- og sykkelvei.

Ved Borglund kommer du fram til fylkesveien igjen. Vil du fortsette på historisk grunn, krysser du veien og sykler rett fram, forbi en bom og inn i skogen. Da er du på vei til Bøverbru og Reinsvoll (rute 710). Skreiabanens gamle trasé kan du da følge i ca. 3,2 kilometer til - og når du sykler ut av den ved Bøverbru, har du til sammen lagt bak deg rundt 9,6 kilometer fra Lena.

Tar du til venstre og så til høyre igjen her ved Borglund, er du på vei til Lund i rute 711.
Lena-valg

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 10.09.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Lena - Lund 11 km Offentlig vei Totenåsen
Kapp - Lena 5,4 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Skreia - Lena 9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Totenåsen
Reinsvoll - Bøverbru - Borglund 7,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Lund - Borglund 6,3 km Offentlig vei Totenåsen

Lena - Lund

Lengde

11 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Kapp - Lena

Lengde

5,4 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skreia - Lena

Lengde

9 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Reinsvoll - Bøverbru - Borglund

Lengde

7,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lund - Borglund

Lengde

6,3 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Borglund 319 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land
Lena 229 Innfallsport (parkering) Totenåsen

Borglund

Moh

319 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Lena

Moh

229 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Totenåsen

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Innom Torsætra 43,1 km Sykkeltur Lena - Lena
Totenåsen rundt 93,3 km Sykkeltur Lena - Lena

Innom Torsætra

Lengde

43,1 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lena

Til

Lena

Gå til turen

Totenåsen rundt

Lengde

93,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lena

Til

Lena

Gå til turen