Borglund

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Moh:

319
Tettstedet Borglund ligger i Østre Toten kommune, langs fylkesvei 246, omtrent midt mellom Reinsvoll og Lena.

Skreiabanen hadde stoppested her - Narum holdeplass - fra 1929 til 1963, da persontrafikken ble avviklet. Skreiabanen var en sidebane til Gjøvikbanen, og gikk fra Reinsvoll til Skreia. Den ble åpnet i 1902. I 1988 ble den offisielt nedlagt.

Strekningen fra Bøverbru, forbi Borglund og videre til Lena og Skreia er nå en fin turvei.

I krysset mellom fylkesveien og Vestvegen lå en gang Borglund landhandleri. Helene og Jens Borglund drev handel her fra 1914. Med landhandel og stoppested var Borglundkrysset et sentralt knutepunkt på den tiden.

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Reinsvoll - Bøverbru - Borglund 7,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gjøvik, Toten og Land
Lena - Borglund 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Totenåsen
Lund - Borglund 6,3 km Offentlig vei Totenåsen

Reinsvoll - Bøverbru - Borglund

Lengde

7,9 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lena - Borglund

Lengde

6,4 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lund - Borglund

Lengde

6,3 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Samarbeidspartnere