Reinsvoll - Bøverbru - Borglund

Rutenr:

710

Lengde:

7,9 km

Område:

Gjøvik, Toten og Land

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Dette er en sykkelrute som går i sørøstlig retning fra Reinsvoll. Siste halvdel av ruta følger traseen der Skreiabanen gikk. Denne sidebanen til Gjøvikbanen ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Reinsvoll og Skreia. Mesteparten av denne strekningen, dvs. fra Bøverbru til Skreia, er i dag en fin, gruslagt turvei.

Ruta starter i krysset mellom Røssholmvegen og Røstøenvegen - like ved bensinstasjonen øst for rundkjøringene ved riksvei 4. Første del går på gang- og sykkelvei - i svak stigning. Du sykler langs fylkesvei 246, og rundt 2,5 kilometer fra start, flater veien ut. På resten av ruta er det flatt eller svak helling nedover.

Vel framme ved Bøverbru får du den første "nærkontakt" med lokal jernbanehistorie. På høyre side av veien ser du det som en gang var Bøverbru stasjon. Ei bru krysser over veien, og like etterpå, 4,7 kilometer fra start, tar du inn til høyre på en liten grusvei. Straks tar du til venstre igjen, og dermed er du inne på den nedlagte jernbanetraseen.

Du sykler videre gjennom skogen, og veien er plan og jevn, slik jernbanetraseene alltid er. Noen steder er det satt opp benker for den som vil ta seg en pust i bakken.

Ved Borglund kommer du ut av skogen og fram til fylkesesveien igjen. Krysser du den, kan du fortsette rett fram i Skreiabanens spor til Lena (rute 492). Rute 711 går til høyre på hovedveien, og så straks til høyre igjen - i retning Lund.
Asfalt eller nedlagt jernbanetrasé?

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.09.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Reinsvoll - Raufoss 4,4 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Lena - Borglund 6,4 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Totenåsen
Reinsvoll - Eina 6,8 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land
Reinsvoll - Sillongen 8,1 km Offentlig vei Gjøvik, Toten og Land

Reinsvoll - Raufoss

Lengde

4,4 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Lena - Borglund

Lengde

6,4 km

Område

Totenåsen

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Reinsvoll - Eina

Lengde

6,8 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Reinsvoll - Sillongen

Lengde

8,1 km

Område

Gjøvik, Toten og Land

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Borglund 319 Generelt stedsnavn Gjøvik, Toten og Land
Reinsvoll 356 Innfallsport (parkering) Gjøvik, Toten og Land

Borglund

Moh

319 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Reinsvoll

Moh

356 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Gjøvik, Toten og Land

Gå til sted

Samarbeidspartnere