Totenåsen rundt

Ved Bergsjøen

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.08.2012

Turinformasjon

Lengde:

93,3 km

Område:

Totenåsen

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Dette er litt av en tur, en skikkelig langtur rundt størstedelen av Totenåsen. Først fra Lena og over hele åsen til Hurdal, så vestover - helt til Einafjorden - og så tilbake til Lena. Kulturlandskap og skog, mykt åslandskap og bratte lier, elver og vann - dette er en svært variert og fin sykkeltur.

Fra Lena sykler vi sørover og etter hvert østover, og de første 5 kilometerne er det i varierende grad stigning. Ved Lindholm tar vi til venstre, og fortetter gjennom Lensbygda. Med panoramautsikt mot Totens kulturlandskap triller vi fram til Olterud, og ca. en kilometer senere, ved Solgløtt, tar vi av mot høyre, på Solgløttvegen.

Nå blir det mer stigning, og fortsatt har vi flott utsikt nordover Toten. Men snart bærer det innover på åsen. Vi tar til høyre i Torsetervegen, og følger den videre langs østsiden av Skjeppsjøen. På den andre siden ruver Torsæterkampen, den høyeste toppen på Totenåsen (841 moh.). Snart er vi framme ved Torsætra, et knutepunkt og populært turmål på Totenåsen. Her er det mat og drikke å få kjøpt hele året.

Det går to veier videre herfra. Vi skal følge den som går rett fram - Garsjøvegen. Dette er den gamle Kongevegen over Totenåsen. Ca. 350 meter etter Torsætra, ved en åpen plass der det er satt opp løypekart og -skilt, tar en vei av på høyre side. Her skal vi fortsette rett fram.

Vi tråkker oss sørover åsen gjennom lett terreng - i et område dominert av skog. Vi passerer Garsjøen og litt senere Brennsætersjøen. Etter hvert begynner det å gå nedover mot Hurdal. Fra Østre Toten kommune i Oppland kommer vi nå inn i Hurdal kommune i Akershus. Vi får strålende utsikt ned mot Hurdal, passerer Rognlia-gårdene, og triller ned den bratte Rognlivegen i ca. 1,5 kilometer.

Her tar vi til høyre, og er dermed på vei i nordvestlig retning. Nå går det i motbakke helt til vi er framme ved Høversjøen. På vei oppover passerer vi Rognlisaga. Her kan det være fint å stige av sykkelen for å se litt nærmere på dette fine kulturminnet, som er en viktig del av Hurdals historie. Saga ligger ved fossen i Dalsberga, og det første sagbruket her ble bygd av Carsten Anker på 1790-tallet. Et informasjonsskilt forteller den spennende historien om saga ved Høverelva.

Ved sørenden av Høversjøen er vi tilbake i Østre Toten, og følger veien innover langs vannet. Oppe til venstre ser den mektige Høverdalskampen (708 moh.). Så går det litt oppover, fram til krysset like etter Jennsætra. Her tar vi til venstre, og tar fatt på denne turens bratteste stigning.

Man tenker jo gjerne på Totenåsen som et område med runde, myke åser. Slik er det også - men ikke bare det. Nå skal vi tråkke oss opp en li der veien har en høydeforskjell på ganske nøyaktig 245 høydemeter. Fra vi krysser Vårsjøbekken og til vi er helt oppe er det knappe 4 kilometer. Så her er det bare å stålsette seg… Det anbefales å ta en avstikker og nyte utsikten tilbake mot Høversjøen og åsene rundt. På turens høyeste punkt er vi oppe i nærmere 670 meter over havet.

Nå får vi panoramautsikt mot vest - ned mot Bergsjøen og langt, langt videre. Det går lett unna, vi passer på å ta til høyre når veien deler seg, og kommer så ned til Bergsjøen. Litt senere er vi framme ved nok et vann - Lønsjøen. Tett inntil dette idylliske vannet er det bygd en platting der det er satt opp benker og bord. Det er med andre ord et utmerket sted for rast og/eller fiske.

Vel en kilometer senere er vi framme i krysset på vestsiden av vannet. Her tar vi til venstre, og legger i vei over et høydedrag og ned til Store Svartungen. Her er det en god del hytter - og en fin mulighet for rast på en brygge. Vannet ligger delvis i Østre Toten og delvis i Hurdal. Vi fortsetter forbi Vesle Svartungen og fram til krysset mellom Svartungsvegen og Veslesvartungsvegen, like ved Bjørtjenn. Nå er vi så lang mot sør som vi skal på denne turen, og tar til høyre.

Ferden går i nordvestlig retning, og vi sykler videre gjennom lett terreng. I nordenden av Store Svartungen har skogeieren, Mathiesen Eidsvold Værk, et skogshusvære, Svartungstua. Om vinteren går det skiløype her. Ved Svartungstua slutter løypeansvaret til Hurdal Hele Året, og Kolbu KK tar over. Etter hvert kommer vi opp i et mer åpent landskap, og krysser Totenåsstien, som går fra Lygna til Totenvika over Torsætra.

Et godt stykke framover har vi Vindflomyrene på høyre side, et 3.500 dekar stort naturreservat. Ute på myrene går grensen mellom Hurdal og Østre Toten. Vi befinner oss i Hurdal. Når Brandelva krysses, kommer vi inn i Vestre Toten kommune, og noen hundre meter senere er vi framme i krysset på Sauengmyrene. Brandelva forener seg etter hvert med Lenaelva, som vi blir kjent med senere på turen. I krysset fortsetter vi rett fram, og snart tar vi farvel med selve Totenåsen. Vi er på vei ned mot Einafjorden, og nedover Teiterudbakken har vi førsteklasses utsikt over Einafjorden og kulturlandskapet på begge sider.

Vel nede ved Teiterud tar vi til høyre på riksvei 4, og legger i vei mot nord. Vi følger denne veien i nærmere 3,5 kilometer, og her må vi være OBS, for det er en god del trafikk. Og det er gang- og sykkelvei på bare deler av strekningen.

Men ved Mjørlund skiller vi lag med hovedveien over Toten. Her svinger vi opp til høyre, og følger fylkesvei 244 til Lund. Etter å ha tilbakelagt en strekning gjennom skog, kommer vi igjen inn i et område med store, fine gårder på begge sider. Etter hvert får vi panorama-utsikt utover Toten-bygdene. Fra Lund fortsetter vi gjennom Kolbulinna, tar til venstre, ned Lundbygutua, og så til høyre på Vestvegen. Ved Dal tar vi til høyre, og er dermed i gang med siste etappe tilbake mot Lena.

Vi krysser Bøvra og svinger så til høyre, over Lenaelva på Narum bru. Disse to elvene møtes altså akkurat her - og Lenaelva renner videre mot Lena og Mjøsa. Straks tar vi til venstre, og følger veien fram til Håjen, der vi kommer tett innpå Lenaleva igjen. Så tar vi til venstre, og er straks tilbake i Lena sentrum, der turen startet.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Lena - Lensbygda - Olterud Lena Olterud 7,7 km
Olterud - Skjeppsjøen - Torsætra Olterud Torsætra 9,3 km
Torsætra - Rognlivegskillet Torsætra Rognlia 10,4 km
Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra Rognlia Jenssætra 11,7 km
Jenssætra - Lønsjøen Jenssætra Lønsjøen 9,7 km
Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Lønsjøen Lønsjøen Bjørtjenn 7,5 km
Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene Bjørtjenn Sauengmyrene 12 km
Mjørlund - Sauengmyrene Sauengmyrene Mjørlund 7 km
Mjørlund - Lund Mjørlund Lund 7 km
Lena - Lund Lund Lena 11 km

Lena - Lensbygda - Olterud

Fra

Lena

Til

Olterud

Lengde

7,7 km

Gå til rute

Olterud - Skjeppsjøen - Torsætra

Fra

Olterud

Til

Torsætra

Lengde

9,3 km

Gå til rute

Torsætra - Rognlivegskillet

Fra

Torsætra

Til

Rognlia

Lengde

10,4 km

Gå til rute

Rognlivegskillet - Høversjøen - Jenssætra

Fra

Rognlia

Til

Jenssætra

Lengde

11,7 km

Gå til rute

Jenssætra - Lønsjøen

Fra

Jenssætra

Til

Lønsjøen

Lengde

9,7 km

Gå til rute

Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Lønsjøen

Fra

Lønsjøen

Til

Bjørtjenn

Lengde

7,5 km

Gå til rute

Bjørtjenn (Vesle Svartungen) - Sauengmyrene

Fra

Bjørtjenn

Til

Sauengmyrene

Lengde

12 km

Gå til rute

Mjørlund - Sauengmyrene

Fra

Sauengmyrene

Til

Mjørlund

Lengde

7 km

Gå til rute

Mjørlund - Lund

Fra

Mjørlund

Til

Lund

Lengde

7 km

Gå til rute

Lena - Lund

Fra

Lund

Til

Lena

Lengde

11 km

Gå til rute