Skreia

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Totenåsen

Moh:

160
Tettsted i Østre Toten kommune med ca. 1300 innbyggere. Ligger i østlig helling med utsikt over Mjøsa. Sentrum er bygd rundt krysningspunktet mellom Lenaelva og fylkesvei 33 (Gjøvik-Minnesund).

Ved elva, som har god ørretbestand, ligger Skreia ILs stadion. Stor aktivitet med flott uteareal og flerbrukshall. Vest for denne ligger Kims fabrikker som produserer potetgull, peanøtter og annen snacks. Handel og industri er hovedinntrykket av sentrum.

Skreia var endestasjon for Skreiabanen, en sidebane til Gjøvikbanen, som ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt. Den 22 kilometer lange banen gikk mellom Skreia og Reinsvoll.
Skreia stasjon

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.09.2012

Samarbeidspartnere