Skedsmokorset - Ask

Rutenr:

852

Lengde:

8,2 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Ruta starter i krysset Trondheimsveien/Gjerdrumsveien/Presthagaveien på Skedsmokorset. Du sykler først noen titalls meter nordover på gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsveien, men svinger så 90 grader til høyre etter det første bygget. I det første veidelet gjør du en vesntresving, og fortsetter bortover Korshagen og videre rett frem på turveien til venstre for Åsenhagen skole, sett fra din kjøreretning.

Når du kommer frem til veikrysset ved Åsenhagen, krysser du hovedveien (Gjerdrumsveien) og fortsetter på venstre side av denne, fortsatt nordover. Boligområdene avløses av jordbrukslandskap, og du må klare deg gang- og sykkelveien.

De første fem kilometerne er ganske flate, men så får du en litt utfor idet Frognerlinne kommer inn fra høyre. Nede ved Tangeelva har du nådd rutas laveste punkt (136 moh.), og du kan gjøre deg klar for bakken opp til Ask. Du får golfbanen på venstre hånd før du kommer til tettbebyggelsen.

Nå er du ved veis ende, i alle fall hvis du ikke vil fortsette på en ny rute. Du kan velge mellom rute 849 til Kløfta, rute 848 til Harasletta eller rute 854, som går videre nordover til Holtersaga.
Rullende gjennom Ask

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 03.09.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Skedsmokorset - Ringnes 3 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Ask - Holtersaga 8,1 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei
Leirsund - Skedsmokorset 3,7 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Lillestrøm - Skedsmokorset 6,5 km Romeriksåsene - Nannestad Offentlig vei

Skedsmokorset - Ringnes

Lengde

3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ask - Holtersaga

Lengde

8,1 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Leirsund - Skedsmokorset

Lengde

3,7 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lillestrøm - Skedsmokorset

Lengde

6,5 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ask 180 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset 200 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Ask

Moh

180 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Skedsmokorset

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere