Skedsmokorset - Ask

Rutenr:

852

Lengde:

8,2 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Ruta starter i krysset Trondheimsveien/Gjerdrumsveien/Presthagaveien på Skedsmokorset. Du sykler først noen titalls meter nordover på gang- og sykkelvei langs Gjerdrumsveien, men svinger så 90 grader til høyre etter det første bygget. I det første veidelet gjør du en vesntresving, og fortsetter bortover Korshagen og videre rett frem på turveien til venstre for Åsenhagen skole, sett fra din kjøreretning.

Når du kommer frem til veikrysset ved Åsenhagen, krysser du hovedveien (Gjerdrumsveien) og fortsetter på venstre side av denne, fortsatt nordover. Boligområdene avløses av jordbrukslandskap, og du må klare deg gang- og sykkelveien.

De første fem kilometerne er ganske flate, men så får du en litt utfor idet Frognerlinne kommer inn fra høyre. Nede ved Tangeelva har du nådd rutas laveste punkt (136 moh.), og du kan gjøre deg klar for bakken opp til Ask. Du får golfbanen på venstre hånd før du kommer til tettbebyggelsen.

Nå er du ved veis ende, i alle fall hvis du ikke vil fortsette på en ny rute. Du kan velge mellom rute 849 til Kløfta, rute 848 til Harasletta eller rute 854, som går videre nordover til Holtersaga.
Rullende gjennom Ask

Foto: Erik Unneberg, 03.09.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Kløfta - Ask 7 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Ask - Holtersaga 8,1 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Ask - Harasletta 3,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset - Ringnes 3 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad

Kløfta - Ask

Lengde

7 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ask - Holtersaga

Lengde

8,1 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ask - Harasletta

Lengde

3,8 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Skedsmokorset - Ringnes

Lengde

3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ask 180 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset 200 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Ask

Moh

180 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Skedsmokorset

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Langs veien og gjennom skogen 24,8 km Sykkeltur Skedsmokorset - Skedsmokorset

Langs veien og gjennom skogen

Lengde

24,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skedsmokorset

Til

Skedsmokorset

Gå til turen

Samarbeidspartnere