Algarheim - Jessheim

Rutenr:

867

Lengde:

5 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei
Denne sykkelruta starter på Algarheim. Hit kommer det sykkelruter fra Nordkisa (rute 869) og Vormsund (rute 868). Starten går fra krysset mellom Kisavegen og Gamle Algarheimsveg (ved sykkelskiltet).

Ruta kan deles i to deler. Første del går på Gamle Algarheimsveg - siste del på gang- og sykkelvei langs Algarheimsvegen. Gamle Algarheimsveg er, som navnet sier, den gamle veien mellom Jessheim og Algarheim. Vel en kilometer av den strekningen du skal sykle, er en fredelig turvei som går gjennom et område med skog. Men først sykler du et lite stykke gjennom bebyggelsen.

Etter "skogsturen", kommer du inn langs Algarheimsvegen ved Åsmoen. Her holder du til høyre. Nå er det strake veien over sletta fram til Jessheim. Du krysser Hovedbanen, og i rundkjøringen tar du til høyre, ned til rundkjøringen ved jernbanestasjonen (Furusethgata/Ringvegen). Her ender vår rute.

Vil du videre herfra på sykkelen, kan du f.eks. velge rute 865, som går nordover til Liekrysset. Rute 864 går til Gardermoen, mens rute 872 ender på Holtersaga - ved inngangen til Romeriksåsene.

Det er også to andre av Markadatabasens ruter som kan velges. Fra rundkjøringen knapt en kilometer før Jessheim - ved Skogmo - kan du ta til høyre i Jessheimvegen, og følge rute 866 til Nordkisa. På motsatt side av Algarheimsvegen går rute 873 i sørlig retning - til Kløfta. Mulighetene er mange på Romerikssletta!
Hovedbanen

Foto: Eivind Molde, 08.07.2014

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Algarheim 190 Generelt stedsnavn Romeriksåsene - Nannestad
Jessheim 204 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Algarheim

Moh

190 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Jessheim

Moh

204 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Samarbeidspartnere