Kløfta

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

169
Tettsted i Ullensaker kommune, ca. 8000 innbyggere (2019). Kløfta ligger langs Hovedbanen, den opprinnelige toglinjen mellom hovedstaden og Eidsvoll, og stasjonsbygningen var Norges første. Stednavnet kommer av at hovedveiene fra Oslo til Trondheim og Kongsvinger delte ("kløyvet") seg her.
Ledig plass på sykkelveien

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.08.2014

Samarbeidspartnere