Liekrysset

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Moh:

218
Liekrysset er et veikryss i Ullensaker kommune i Akershus. Her møtes Trondheimsvegen, Lievegen og Hauersetervegen. Liekrysset, ca. 1,5 kilometer vest for Hauerseter, er et viktig knutepunkt for syklistene her i området. Nasjonal sykkelrute nr. 7 går gjennom krysset i nord-sør-retning.

Ved krysset står det en bauta som er satt opp til minne om skysskaren som kjørte statsmannen Georg Sverdrup til Eidsvoll-forsamlingen i 1814. På bautaen står det: "Minne om Georg Sverdrups skysskar 16. febr. 1814" - og "Husk at Gud er attåt". Ifølge historien ba skysskaren Sverdrup innstendig om aldri å gi sin stemme til at Norge skulle overgis til Sverige. Skysskarens ord til Sverdrup var "Hva du siger eller gjør, så husk for alting paa, at Gud er attåt".

Samarbeidspartnere