Jevnaker

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

148
Kommunesenter i Jevnaker kommune, Oppland. Ligger ved Randsfjorden. Herfra går det vei opp Svenådalen til Tverrsjøstallen. Skiløyper går bl.a. fra Prestmoen og Myrskogen skianlegg.
Opp Opperudgata

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 27.06.2010

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Jevnaker - Tverrsjøstallen 6,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jevnaker - Mosjøen 7,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Jevnaker - Sløvika - Grindvoll 11,8 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Jevnaker - Sløvika - Grymyr 14,4 km Offentlig vei Hadelandsåsene
Jevnaker - Åsbygda skole 4,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Jevnaker - Tverrsjøstallen

Lengde

6,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Jevnaker - Mosjøen

Lengde

7,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Jevnaker - Sløvika - Grindvoll

Lengde

11,8 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jevnaker - Sløvika - Grymyr

Lengde

14,4 km

Område

Hadelandsåsene

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jevnaker - Åsbygda skole

Lengde

4,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Svenådalen 350 Generelt stedsnavn Nordmarka nord
Prestmoen 220 Generelt stedsnavn Nordmarka nord
Randsfjorden 134 Vann, tjern Hadelandsåsene

Svenådalen

Moh

350 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Prestmoen

Moh

220 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Randsfjorden

Moh

134 m

Type

Vann, tjern

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere