Trehørningen

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

371
Oppdemmet vann som er en del av Trehørningsvassdraget (Trehørningen, Byvann, Småvann og Aurevann), som er drikkevannskilde for en del av Bærum. Brukbart fiske i vannet (abbor og ørret). Det går skogsbilvei fra Lommedalen forbi sydsiden av vannet (Kampesæterveien).
Trehørningsdammen

Foto: Torgeir Stenstad, 13.06.2007

Samarbeidspartnere