Høgkorset

Type:

Topp, ås

Område:

Hadelandsåsene

Moh:

757
Høgkorset ligger på toppen av åsen mellom Brandbu og Eina, rett NNV for Lygna. Det går skiløype 489 fra Hengedyhaugen til Åstjern der det er raskt å ta en avstikker opp på toppen. Følg kraftlinja til mast 157, rett vinkel mot toppen.

Dette er et trigonometrisk punkt med merke etter tårn.
En støpt «varde». Toppen er skogkledd, men litt utsikt får en ved å gå litt rundt.

Om sommeren, gå fra Elkensætervegen mellom Lygnabakken - Kjølvegen over Elkensætera. Følg kraftlinja til mast 157. Derfra i rett vinkel til toppen. Kan også gå fra Hengedyvegen og følge kraftlinja til samme mast.
Fine forhold over Linken

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 10.04.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Åstjern 575 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene
Lygna 630 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Blokkhus 640 Innfallsport (parkering) Hadelandsåsene
Høgkorsplassen 665 Stue, hytte (andre) Hadelandsåsene
Linken 740 Topp, ås Hadelandsåsene

Åstjern

Moh

575 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Lygna

Moh

630 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Blokkhus

Moh

640 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Høgkorsplassen

Moh

665 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Linken

Moh

740 m

Type

Topp, ås

Område

Hadelandsåsene

Gå til sted

Samarbeidspartnere