Korsegården - Vassum

Rutenr:

368

Lengde:

5,1 km

Område:

Follomarka

Type:

Sykkelruta starter ved Korsegården. Dette er fra gammelt av et sentralt knutepunkt for trafikk mellom øst og vest, sør og nord. Herfra sykler du først et lite stykke østover på riksvei 152, forbi Brønnerud skole. Etter ca en halv kilometer, i Vollebekkrysset, tar du til venstre, inn på Osloveien. Hadde du fortsatt rett fram her, kunne du syklet til Ås i rute 369 og til Nygårdskrysset (rute 374Den Fredrikshaldske Kongevei). Derfra er det forbindelse videre til Ski og til Stuene i Nøstvedtmarka.

Men du har nå lagt kursen nordover, og snart får du Årungen på høyre side. Her skifter veien navn til Mosseveien. Den nye motorveien (E6) går et stykke til venstre for den du nå sykler på. Her på den gamle hovedveien mot Oslo er det stille og fredelig - trafikken er liten. Likevel er det selvsagt en fordel å ha egen gang- og sykkelvei til disposisjon fram til Horgenkrysset, ca 3,5 kilometer fra start.

Igjen har veien skiftet navn - til Årungveien. På vei langs vannet kan du se over til Årungen rostadion på den andre siden. En fint oppdarbeidet rasteplass byr seg fram dersom du ønsker en rast med utsikt. For øvrig er veien temmelig flat og fin helt til du er i "mål" ved nordenden av vannet.

Ruta du har syklet nå, er en del av den strekningen som kalles Tusenfrydruta. Her ved Vassum kan du sykle inn under motorveibrua og fortsette mot Ottarsrud (rute 548) eller Stubberudtjern og Tussekrysset (rute 637). Fortsetter du litt til, og tar til venstre, er du på vei videre i Tusenfrydruta mot Nesset (rute 373). Tar du til høyre her, kan du fortsette til Ås i rute 358 eller til Nygårdskrysset i rute 372.
Bare asfalt nå
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.08.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Ås - Korsegården 2,8 km Offentlig vei Follomarka
Ottarsrud - Korsegården 6,8 km Offentlig vei Follomarka
Ås - Vassum 6 km Offentlig vei Follomarka
Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset 5,7 km Offentlig vei Follomarka

Ås - Korsegården

Lengde 2,8 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ottarsrud - Korsegården

Lengde 6,8 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ås - Vassum

Lengde 6 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset

Lengde 5,7 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Korsegården 85 Generelt stedsnavn Follomarka
Vassum 54 Generelt stedsnavn Follomarka

Korsegården

Moh

85 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Vassum

Moh

54 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere