Nesset - Vassum

Rutenr:

373

Lengde:

3,4 km

Område:

Follomarka

Type:

Offentlig vei
Sykkelruta starter i krysset ved Nesset. Herfra sykler du sørover på gang- og sykkelvei langs Nessetveien. Ved Bekkevoll går veien til Nesodden til høyre (rute 636 til Tussekrysset). Nå er du nesten helt innerst i Bunnefjorden. Snur du deg og ser deg tilbake her, kan du se helt inn til Oslo.

Du skal videre langs riksvei 156, og sykler i svak stigning, med elva fra Årungen på høyre side. Start kommer du fram til Vassumkrysset, ved det søndre utløpet av Nordbytunnelen på E6. Herfra går riksvei 23 gjennom Oslofjordtunnelen mot Drammen.

Nå er det slutt på gang- og sykkelveien, men det er ikke så farlig, for etter å ha passert under både motorvei og riksvei, gjenstår bare en liten bit på Årungveien fram til Vassum.

Veien du har syklet, kalles Tusenfrydruta. Du kan fortsette på den ved å ta til høyre i rute 368 langs Årungen mot Korsegården. Svinger du til høyre og videre inn under motorveibrua, kan ferden gå mot Ottarsrud (rute 548) eller mot Tussekrysset via Stubberudtjern (rute 637).

Holder du til venstre i det første krysset, kan du komme til Ås i rute 358 og til Nygårdskrysset i rute 372. Derfra er det forbindelse videre til Ski og til Stuene i Nøstvedtmarka.
Vinterbro

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 08.08.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset 5,7 km Offentlig vei Follomarka
Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset 8,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Sørmarka
Tussekrysset - Nesset 5,4 km Offentlig vei Nesoddmarka
Nesset - Stuene 6,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Follomarka
Nygårdskrysset - Nordby - Nesset 4,2 km Offentlig vei Follomarka

Vassum - Stubberudtjern - Tussekrysset

Lengde

5,7 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Svartskog - Sjødal - Kjærnes - Breivoll - Nesset

Lengde

8,3 km

Område

Sørmarka

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Tussekrysset - Nesset

Lengde

5,4 km

Område

Nesoddmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Nesset - Stuene

Lengde

6,9 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Nygårdskrysset - Nordby - Nesset

Lengde

4,2 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Nesset 3 Innfallsport Follomarka
Vassum 54 Generelt stedsnavn Follomarka

Nesset

Moh

3 m

Type

Innfallsport

Område

Follomarka

Gå til sted

Vassum

Moh

54 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Follomarka

Gå til sted