Korsegården

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Follomarka

Moh:

85
Korsegården ligger ved krysset mellom E6 og riksvei 152 mellom Drøbak og Ås. Navnet Korsegården beskriver en gård som lå ved et veikryss ("veikors"). Korsegården har vært et viktig knutepunkt lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. Fra 1600-tallet gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Korsegården har hatt både rettslokale og arrest. På 1700-tallet var det også skysstasjon her. Den står nå på Follo Museum.
Bare asfalt nå
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.08.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Drøbak - Korsegården 9,2 km Offentlig vei Follomarka
Ottarsrud - Korsegården 6,8 km Offentlig vei Follomarka
Korsegården - Vassum 5,1 km Offentlig vei Follomarka
Ås - Korsegården 2,8 km Offentlig vei Follomarka
Nygårdskrysset - Korsegården 8,4 km Offentlig vei Follomarka

Drøbak - Korsegården

Lengde 9,2 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ottarsrud - Korsegården

Lengde 6,8 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Korsegården - Vassum

Lengde 5,1 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Ås - Korsegården

Lengde 2,8 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Nygårdskrysset - Korsegården

Lengde 8,4 km Område Follomarka Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Ås 94 Innfallsport (parkering) Follomarka

Ås

Moh

94 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere