Korsegården

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Follomarka

Moh:

85
Korsegården ligger ved krysset mellom E6 og riksvei 152 mellom Drøbak og Ås. Navnet Korsegården beskriver en gård som lå ved et veikryss ("veikors"). Korsegården har vært et viktig knutepunkt lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. Fra 1600-tallet gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Korsegården har hatt både rettslokale og arrest. På 1700-tallet var det også skysstasjon her. Den står nå på Follo Museum.
Bare asfalt nå

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.08.2009

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Ottarsrud - Korsegården 6,8 km Follomarka Offentlig vei
Korsegården - Vassum 5,1 km Follomarka Offentlig vei
Drøbak - Korsegården 9,2 km Follomarka Offentlig vei
Ås - Korsegården 2,8 km Follomarka Offentlig vei
Vestby - Korsegården 7,3 km Follomarka Offentlig vei

Ottarsrud - Korsegården

Lengde

6,8 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Korsegården - Vassum

Lengde

5,1 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Drøbak - Korsegården

Lengde

9,2 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ås - Korsegården

Lengde

2,8 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vestby - Korsegården

Lengde

7,3 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ås 94 Innfallsport (parkering) Follomarka

Ås

Moh

94 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere