Korsegården

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Follomarka

Moh:

85
Korsegården ligger ved krysset mellom E6 og riksvei 152 mellom Drøbak og Ås. Navnet Korsegården beskriver en gård som lå ved et veikryss ("veikors"). Korsegården har vært et viktig knutepunkt lenge før de moderne veiers tid. Stedet har vært et av de mest sentrale krysningspunkt mellom veier som går nord-sør og øst-vest helt siden urtiden. Fra 1600-tallet gikk Den Fredrikshaldske Kongevei forbi her. Veien gikk fra Christiania til Fredrikshald (Halden). Korsegården har hatt både rettslokale og arrest. På 1700-tallet var det også skysstasjon her. Den står nå på Follo Museum.
Bare asfalt nå

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 01.08.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Ås 94 Innfallsport (parkering) Follomarka

Ås

Moh

94 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Follomarka

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Vestby - Korsegården 7,3 km Offentlig vei Follomarka
Ås - Korsegården 2,8 km Offentlig vei Follomarka
Korsegården - Vassum 5,1 km Offentlig vei Follomarka
Ottarsrud - Korsegården 6,8 km Offentlig vei Follomarka
Drøbak - Korsegården 9,2 km Offentlig vei Follomarka

Vestby - Korsegården

Lengde

7,3 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ås - Korsegården

Lengde

2,8 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Korsegården - Vassum

Lengde

5,1 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ottarsrud - Korsegården

Lengde

6,8 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Drøbak - Korsegården

Lengde

9,2 km

Område

Follomarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Samarbeidspartnere