Øverland

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Bærumsmarka

Moh:

111
Øverland er et fint utgangspunkt for turer i Bærumsmarka. Parkeringsplass i Gamle Ringeriksvei 122. På Øverland gård finnes et arboret, der det er trær og busker fra mange verdensdeler. Det går en natursti gjennom arboretet, og her er det mye å lære.

Veien mellom Øverland og Nygård/Muren brøytes om vinteren, og passer dermed godt til fot- og sykkelturer hele året. Fra http://www.overlandgard.no/historie.html kan man lese om historien til Øverland: I Bærumsbøkene er det innhentet opplysninger om gårdens opprinnelse. Det oppfattes at de første murer ble satt opp på 1100-tallet og at gårdens alder dermed er i nærheten av Haslum kirkes, som hadde 800-årsjubileum i 1990. Skrivemåten den gang var Æfre Land.

Øverland Gård har vært oppdelt og samlet i perioder, alt etter som det har vært en eller flere arvinger.
Det er tydelig at det er Øvre Øverland som overtas av den siste Peter i 1885, for i 1911, kjøper Peter opp Nedre Øverland for en sum av kr. 100 000.
I denne summen inngikk 150 mål dyrket og ca. 1500 mål utmark.
Samlet utgjorde nå hele Øverland ca. 4000 mål, dyrket og udyrket. Det er også interessant å vite at med Nedre Øverland, fulgte det også med en parsell på 150 mål på Høvikodden, der kunstsenteret med friareal i dag ligger.

Frem til 1942 er det ingen forandringer. Men etter Peters død samme året, viser hans testamente at hele Øverland blir gitt i gave til Det Kgl. Selskap for Norges Vel. Peter hadde også en søster ved navn Caroline, de var begge ugifte. Gaven skaper strid mellom fjernere slektninger og Norges Vel. De tvinger gjennom en kjøpsrett ved dom og Øverland blir på nytt delt på 1950-tallet, ved at Norges Vel må gi fra seg halvparten av gaven og sitter i dag igjen med Nedre Øverland. Hovedbygningen som i dag tilbys publikum, er bygget i 1860-årene.
Hvitt, men snefritt vinterlandskap

Foto: Erik Unneberg, 22.12.2006

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Valler - Dælivann - Øverland 4,4 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Valler - Øverland 3,3 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Øverland - Sagstua 1,3 km Skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Øverland - Bærums Verk 4,1 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka
Sandvika - Øverland 6,8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Bærumsmarka

Valler - Dælivann - Øverland

Lengde

4,4 km

Område

Bærumsmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Valler - Øverland

Lengde

3,3 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Øverland - Sagstua

Lengde

1,3 km

Område

Bærumsmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Øverland - Bærums Verk

Lengde

4,1 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sandvika - Øverland

Lengde

6,8 km

Område

Bærumsmarka

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Lett tur til Nygård 7,6 km Sykkeltur Øverland - Øverland
Nordover i Bærumsmarka 33,3 km Sykkeltur Øverland - Øverland

Lett tur til Nygård

Lengde

7,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Øverland

Til

Øverland

Gå til turen

Nordover i Bærumsmarka

Lengde

33,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Øverland

Til

Øverland

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Muren 205 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Mellom 188 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Stein gård 191 Innfallsport (parkering) Bærumsmarka
Nygård 200 Stue, hytte (andre) Bærumsmarka
Ankerveien 100 Vei Bærumsmarka

Muren

Moh

205 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Mellom

Moh

188 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Stein gård

Moh

191 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Nygård

Moh

200 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Ankerveien

Moh

100 m

Type

Vei

Område

Bærumsmarka

Gå til sted

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Øverland - Ankerveien - Haga 2,1 km 20.02.2024 Klassisk

Øverland - Ankerveien - Haga

Lengde

2,1 km

Sist preparert

20.02.2024

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Samarbeidspartnere